Sunday, September 03, 2006

Klokt av alliansens m och c

Det var klokt av alliansens m och c att inte ta BETYG i ordning och uppförande till en valfråga, utan en frivillig möjlighet för kommunerna att använda kompletterande skriftliga omdömen. Skriftliga föresten, Lejonborgs förslag innebär att man kryssar i rutor med graderingen "Gott" och "Bör förbättras". Men det viktiga är att det om det nu måste in är fråga om kompletterande omdömen som inte kopplas till betygen, som är målrelaterade. Det betyder nämligen att få kommer att använda dem och att lärare fortsättningsvis själva kan avgöra HUR de bedriver sin undervisning i enlighet med de målstyrda läroplanerna. Kanske kommer enstaka kommuner att låta sina skolor själva avgöra om de vill använda dessa omdömen. Det skulle betyda att en del skolor kan profilera sig som skolor med uppförandefokus. "Brunkstensbergsväderskolan. Skolan som fokuserar på uppförandeblanketter som ett pedagogiskt verktyg". Då kan alla de föräldrar som tycker om skriftliga omdömen om sina barns uppförande välja de skolorna. De lärare som tycker detta med uppförandeomdömen är spännande kan söka tjänster på de skolorna också. Jag tror inte de är så många som tex folkpartiet tror.

Valfrihet är bra, om nu detta kontraproduktiva otyg måste in i systemet!

Fler bloggar om:

1 comment:

Magistern said...

Bra slutkläm, Fredrik!