Thursday, September 21, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 23

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.
Lpo94, skolans uppdrag

No comments: