Saturday, September 02, 2006

Slutfasen av "Uppdrag Skola!"

Nu är jag sedan ett par dagar mitt inne i slutfasen av boken "Uppdrag Skola!". Extremt sena nätter, tidiga mornar, man har ju ett jobb att sköta också. Begreppet korrektur har slutat vara ett kul ord :-) Finlir och formuleringar till omslag, nya typsnitt, nya rubriker då de ursprungliga inte fungerar, ISBN nummer hit och dit. Personer som vill ställa upp med citat till baksidan (kul). Kontakter med tryckeriet och...och...och... Ju mer man tittar i texten ju mer ser man vad man vill ändra, men nu är det stopp! Ha! Man blir galen annars. En text blir aldrig klar...Att ge ut en bok själv krävde mer än jag trodde, och att samtidigt projektleda det själv ännu mer. Men jag har lärt mig mycket, och sammantaget har det varit otroligt kul. Nästa gång vet jag precis hur jag ska göra :-)

Fler bloggar om:

No comments: