Tuesday, February 25, 2014

Utredning om "ordning och reda" visar på idélöshet...

Igår gick utbildningsdepartementet ut med nyheten att de avser starta en utredning om ordning och reda i skolan. Idén går förstås i linje med de senaste 10 årens smutskastning av både lärare och rektorer och det kommer sannolikt att bli en hård mangling av det "samtida lärandet".  Ett lärande med, förhållningssätt, metoder och processer som som går i linje med samhällsutvecklingen men som utbildningsdepartementet varken förstått eller uppskattar. 

Det är både tragiskt och sorgligt att se hur vår lärarkår och våra skolledare misshandlas för politiska poänger vars syften inte handlar om att stärka skolans uppdrag och stimulera fram ökade resultat utan tvärt om. Detta när vi vet att yttre movivatorer fungerar sämre än inre och hot om bestraffningar är verkningslösa, bland annat eftersom de skapar otrygghet och riskobenägenhet. Men det är ju det man söker, människor som inordnar sig och sitter still.

Departementet tycks just nu gripa efter halmstrån och det är uppenbart att man packat upp medicin som tidigare fungerat i opinionssammanhang. Det är tydligt att de lider av idélöshet.

Vi får väl se kl 11.30 idag då pressträffen äger rum. 

Återkommer under dagen.


No comments: