Friday, February 07, 2014

Ett blygsamt förslag i ett annars omfattande politiskt tomrum

I veckan avslöjade moderaterna att de har tankar på att gå till val på bland annat att lägga 230 mkr på kompetensutveckling av lärares förmåga att använda IT och tanken är att det ska hjälpa elever att lära sig läsa och räkna tidigare. 


– Vi ser att med modern teknik kan fler elever få verktyg till att lära sig läsa och räkna tidigare. Det är viktigt att skolan ska vara öppen och ligga i takt med utvecklingen i övriga samhället, säger Tomas Tobé.

Tanken tycks vara en lärplattform som skolverket ska få i uppdrag att ta fram, alltså en investering på någon form av teknisk lösning som ska syfta till att lärare ska dela erfarenheter. Men också om att att skolverket ska ta fram ett utbildningsupplägg kring IT-användandet. Man anar en statligt styrd IKT-kurs, kanske med namnet "IT-lyftet", bakom draperierna. Man ska dock inte överdramatisera detta utspel.

Först ska det förhandlas med allianspartierna, och man ytterst blir det då en fråga för Utbildningsministern, vilket kan bli tufft med tanke tidigare fokus. Om de lyckas ro det i hamn blir ett av de förslag som regeringen sjösätter kan dras igång tidigast 2015 och man anar att detta är s.k val-ved. Det kan vara värt att notera.

En blygsam flirt som inte möter de faktiska behov av digitalisering som Svensk skola behöver, men ändå ett förslag om än i ett annars omfattande politiskt tomrum. 


Man ska dock inte vara alltför pessimistisk, kanske kan förslaget locka fram andra partier i frågan? För det behövs. 

Att modernisera skolan och göra den IKT- likvärdig kräver naturligtvis ordentliga satsningar i mångmiljardklassen över en 5-10 årsperiod som omfattar kompetensutveckling av både synsätt och didaktiska val och en nationell IT-strategi för tillgänglighet ut i sista skola. Faktum är ju att vi har kommuner som ännu inte har startat arbetet med att föra in moderna arbetssätt och digitala verktyg till elever och lärare. 
No comments: