Thursday, February 06, 2014

Sundsvall, skola, demokrati och Internet

Igår var jag och Ante Runnquist i Sundsvall, en kommun på gång, och vi träffade fantastiska rektorer, lärare och pedagoger från förskola upp till gymnasiet. Vi pratade ledarskap, lärande i vår tid, yta-djup och hel massa annat. Men vi rörde också området "de fantastiska möjligheter svensk skola har" och att vi kan ta täten i det vi kallar "lärandesamhället". Det finns flera faktorer vi är unika på ur internationellt perspektiv.

Vårt förhållningssätt till barn, vår demokratiserade ledarkultur, vår kunskapssyn, våra moderna läroplaner osv men också vårt naturliga förhållningssätt till internet. Det är en möjlighet vi kanske inte alltid och varje dag tänker på eftersom Internet är en så självklar i våra liv. Hela det svenska samhället är ju väldigt beroende av att medborgarna har tillgång till Internet.

Jämfört med övriga Europa (och världen) så har vi ända sedan internet-boomen i Sverige på 90-talet sett på det som en demokratisk rättighet. Vi har byggt upp en hög tillgänglighet ur ett samhällsperspektiv.

Detta är inte oväsentligt eftersom tillgång till information avgör djupet på processad kunskap och i förlängningen fungerande samhällsfunktioner. 

När jag brukar säga att den naturliga tillgången till Internet är en av flera av svensk skolas stora möjligheter så innebär det just det, en möjlighet. Alla ser inte alltid alla möjligheter och alla gör inte något vettigt av dem. Ännu en gång stötte jag igår på lärare som frustrerat ångar på i framkanten och vill ha lösningar som passar deras pedagogiska taktik och strategi med eleverna men som bemöts av en IT-avdelning som uppträder oproffesionellt och påstår att "det går inte att göra som ni vill ha det" när det rör sig om en så enkel sak som tillgång till nätet utan krångliga inloggningprocedurer etc. Ett förhållningssätt som gör att både lärare och rektorer inte bara blir frustrerade utan de riskerar att tröttna och kommer ingenstans med de pedagogiska och didaktiska utvecklingstankarna.

Detta borde vara en nationell fråga eftersom det här med tillgång till internet, eller digitala verktyg för den delen, som pedagogisk utgångspunkt just har en koppling till våra demokratiska kärnvärden och att vi annars riskerar vi att få ett A och ett B-lag.

Ulli Samuelsson, forskare i Jönköping, lyfter frågan i DN 5 februari där hon varnar för det digitala klassamhället.

– Det jag fann, både i analysen av enkätsvaren och under de längre intervjuerna, var att mycket hänger på lärarna. En stor del av IT-användningen hade varit frivillig och många elever hade bara fått undervisning i det mest grundläggande i till exempel Word, PowerPoint eller Excel.
Dagens Nyheter 2014-02-05

Och på frågan vad detta ger för konsekvenser säger hon:

– I värsta fall får vi ytterligare en social utslagning av elever som redan från början har haft svårigheter i skolarbetet. De datorvana skaffar sig ytterligare fördelar, medan and­ra elever hamnar allt mer på efterkälken.

Utan strategier, tydliga visioner om vartåt vi ska ta lärandet utifrån lärandes kontext så hamnar vi i det frivilliga eldsjälsfällan, där eleverna erbjuds godtyckliga och väldigt olikvärdiga förutsättningar, både inom enskilda skolor och mellan skolor och kommuner. En olikvärdighet som få utanför skolans digitala ankdammen talar om och som därför får fortsätta utan åtgärder. 

Jag antar att skälet till att riskdagspartierna inte lyfter frågan är rent ekonomiska, det skulle tvingas öppna skattkistorna på vid gavel.

De verkar helt inte våga satsa på en riktig investering i lärandet. Igår var det en hearing i Risdagen som Peter Becker på DiU arrangerat (eloge till honom för sitt fina enträgna arbete). Jag tillhörde tyvärr inte de som hade möjligheten att få vara där, men jag hoppas verkligen att denna fråga var den enskilt viktigaste. Jag skulle vilja sträcka mig till att säga att det är den enskilt viktigaste frågan när det rör digitaliseringen och att man inte upphöll för länge vid självklarheter som teknik i allmänhet, särskilt som det skedde i just demokratisveriges högborg. 

För vi behöver en digital vision från politiken, kanske kommer den efter valet2014? 


6 comments:

Anonymous said...

Hallå - man kanske ska ha liite mer på fötterna innan man uttalar sig. IT-avdelningen jobbar hårt i projekt för att förverkliga det vi vill - bl a enkla uppkopplingar och vi har projekt igång för att bygga wifi i alla skollokaler (snart framme) och BYOD, men det de gjort på helt eget bevåg har stängt all nätverkstrafik (inklusive larm hos pensionärer) i området de jobbar. Kanske inte riktigt bra metoder??? /Undrande deltagare

Fredrik Svensson said...

Brukar sällan svara på Anonyma kommentarer, men ok.

Nej det är så klart inte önskvärt att enskildas initiativ drabbar pensionärers trygghet, men du missar poängen.

Nämligen att systemet ska anpassas efter pedagogernas behov och inte för systemets bästa. Att inte ha wifi i alla ytor i alla skolor 2014 är för mig ganska hårresande, och nu menar jag inte specifik kommun eller så. Det borde införts för 10-15 år sedan i takt med internets betydelse för samhällsfunktioner.

Att det inte införts är inte för att skolan inte sett behovet, utan för att man från IT-håll inte prioriterat frågan.

Sen har jag trots allt hyfsad insyn från sidan i rätt många kommuner, inte minst från när jag själv var rektor, och detta är inte ovanligt på något sätt. Men också eftersom jag de senaste tio åren besökt ca 800 skolor. Men när jag möter lärare som frustrerat beskriver att de inte kan arbeta optimalt så kan jag se ett mönster, som också många fler än jag ser.

Och, återigen, det är inte optimalt att pensionärers larm påverkas. DET är en viktig säkerhetsfråga för berörda instanser att bygga en fungerande miljö för.

Tack för ditt inlägg :)

Jag blir lite nyfiken. Vad jobbar du med?

Ylva Holm said...

Jag är lärare och jobbar även med IT-fortbildning i Sundsvall. Jag har ganska god insyn i Sundsvalls tekniska miljö och bakgrunden till kommentaren du fått. Det jag reagerar på är att du utan mer på fötterna underkänner hela IT-avdelningen hos oss. Jag tycker de lägger ner mycket jobb på att försöka bygga upp en bra IT-miljö och att de lyssnar på skolans speciella behov. Det har varit en resa, men idag har vi ett gott samarbete och förtjänar inte råa slängar om att vara oprofessionella. Inloggning handlar också om spårbarhet och det är något vi önskar när elever mobbas av andra elever t ex.

Fredrik Svensson said...

Tack Ylva för din kommentar, sådana är viktiga.

Jag ska försöka förklara vad jag menar. Min reaktion baserades på några frustrerade lärare som uppfattade det just så, och det skriver jag också. Att det finns frustrerade lärare som vill mer än de får är inget ovanligt runt om i landet. Att jag "sågar IT-avdelningens arbete" är att överdriva mitt budskap, det handlade om det bemötande några lärare fick som jag fick beskrivet för mig. Huruvida IT-avdelningen sköter sitt jobb har jag inte tagit ställning till, däremot det bemötande som de lärare jag pratade med gav uttryck för. Om jag trampat på några ömma fötter här så beklagar jag detta. Naturligtvis. Men för mig är det uppenbart att man i detta enskilda fallet inte lyssnat på alla skolors enskilda behov.

Sen är det skönt att höra, genom ditt inlägg, att det hela rör sig om att antal lärare som utgör ett undantag och som oturligt fick för stor plats i mitt blogginlägg. Om det är så kan nog du avgöra bättre, som har betydligt större insyn än jag. Ingen annan än jag skulle bli glad över det.

Tack för ditt inlägg.

Fredrik

Bredsands skola said...

Bredsands skola

Som Anonymous skriver så använde vi inte så ”bra metoder” eftersom vi orsakade problemet med nätverkstrafiken. Och efter vad vi läser här i Anonymous inlägg så slogs även pensionärernas larm ut! Det har vi inte hört förut och vi är naturligtvis ledsna över att vi orsakade det. Vi kan helt öppet berätta om hur allt gick till.

På Bredsands skola har vi tillgång till Sundsvalls kommuns Draknät. Det fungerar inte bra tillsammans med våra iPads eftersom vi blir utloggade och måste logga in hela tiden. Vi frågade IT-avdelningen om det gick att lösa men fick svaret att det inte går.

Vi gav inte upp för det, vi tittade om vi själva kunde göra något, om vi själva kunde lösa problemen. Det kunde vi. Och det blev mycket bra!

Med hjälp av AirPort Extreme och Apple-TV så gjorde vi egna wifi-nätverk i klassrummen. Det fungerade bra och vi körde på det här sättet under några månader.

Men i början på november så gjorde vi något som inte blev lyckat. Vi kopplade samman klassrummens enskilda wifi-nät till ett gemensamt. Gjorde så att många klassrum hörde ihop liksom. Det gick inte alls bra, det blev nån ”loop” av det hela som störde Draknätet.

Att lära är att pröva, våga göra fel och sedan få försöka igen…

Så försöker vi tänka här på skolan. Men nu får vi inte försöka igen, vi får inte stoppa in något i skolans nät. Vi har förståelse för detta eftersom det var vår okunskap som orsakade den här ”loopen”.

Det här var alltså i november. Efter det har vi tagit flera kontakter med IT-avdelningen för att få tillstånd att stoppa i sladdarna till AirPort Extreme och AppleTV igen. Den lösningen har vi redan använt och vi vet att det fungerar bra. Eller få hjälp av IT-avdelningen med en annan lösning som fyller våra behov.

Vi är inte tekniker, vi är pedagoger och vi vill helt enkelt att vårt pedagogiska arbete ska fungera smidigt. Vi vill inte att förutsättningarna för vårt pedagogiska arbete försämras.

Vi har sett hur fungerande teknik kan möjliggöra ett arbetssätt som ökar elevernas glädje, engagemang och kreativitet och vi har sett elevernas språkutveckling, inlärning och måluppfyllelse öka. Men tekniken måste fungera och fylla de behov vi har!

Vi tycker inte att våra behov är orealistiska. Vi har bara tre önskningar. . .

Automatisk inloggning till Internet med våra iPads så att vi inte behöver gå igenom en krånglig procedur för att logga in.

Trådlös överföring från iPad till projektor/whiteboard så att elever och lärare kan spegla ljud och bild från sin iPad var man än är i rummet.

Skrivare med Airprint för att kunna skriva ut smidigt och enkelt.

/Birgitta Söderqvist, Johan Karlsson, Tony Vesterlund,

Bredsand Sundsvall said...

Visst är vi frustrerade, det går vecka efter vecka utan att vi får svar från IT-avdelningen på våra frågor och utan att pedagogerna kan komma igång med sitt arbete på ett smidigt sätt igen.

Vi brinner för att kunna göra ett bra pedagogiskt arbete med våra elever och vi vill ha ett modernt och fungerande IT-system till vår hjälp.

Vi har önskat att få en förklaring till varför vi inte får lov att "sätta i sladden" igen, och vi har önskat få veta vilken hjälp vi kan få för att kunna gå vidare. Men vi får inget svar.

Eva Wiklund, Bredsands skola