Monday, February 17, 2014

Rebel XII - Reflektioner

I helgen hade Ante Runnquist, jag och Micaela Jonsson förmånen att få arrangera den allra första "Rebel XII helgen".  Det vill säga starten på den utbildning med de första lärarstudenterna som vi kommer ge alla förutsättningar vi kan för att de ska kunna förändra synen på hur viktiga lärarstudenterna är för vår samtida och framtida skola.  För de är viktiga, så otroligt viktiga. 

Och vilka stjärnor vi mötte, alla med spännande historier, perspektiv och bevekelsegrunder för varför de valt att bli lärare och förskollärare.

Det finns ett driv hos dessa rebeller som gör oss varma innemobords och fulla av hopp, en fin kontrast till det elände kring skolfrågan som vi pumpas med media. Vi guidade dem genom visioner, skolans uppdrag, omvärld, pedagogiska övningar, lärperspektiv och satte förstås igång arbetet med "The Rebel Learners manifesto". 

Som avslutning jobbade vi fram nästa steg i deras utveckling tog fram förslag på vilka aktiviteter vi gemensamt behöver genomföra för att sätta lärarstudenter på kartan. Rebel XII kommer bland annat finnas närvarande på SETT2014 och inte minst i Almedalen i Juli. Med oss i det arbetet var också vår partner Lärarförbundet involverad genom Henrik Westerman.

Det blev en intensiv och händelserik helg och jag tror att alla kände att den energi som inställde sig i rummet gav oss alla både framtidstro och en känsla av att vi verkligen kommer att kunna göra skillnad tillsammans.

Läs mer om rebellerna på

http://www.rebellearners.com

http://www.facebook.com/rebellearners

Läs också Ante Runnquists blogginlägg med titeln "Guldmåla dom rackarna"

Återkommer med mer reflektioner så småningom.


No comments: