Wednesday, February 05, 2014

Svensk skola hett bland Asiater - ett ödets ironi kan jag tycka....

Ända sedan i början av 2000-talet så har Kinesiska skolföreträdare besökt Sverige för att förstå vad det är vi gör med vår skola. De har alltid imponerats av vårt fokus och våra breda perspektiv på lärandet. Vi har nämligen alltid haft något de saknar, en stark koppling till det demokratiska lärandet och goda relationer mellan elev - lärare. 

Det var också något som ofta kom upp under mina resor i bl.a Asien 2006-2010 då jag besökte skolor, pratade med skolpolitiker och lärare på universitet. Det var väldigt tydligt att detta med lärandet i en modern kontext var på agendan i de pedagogiska rummen. De har förstått vartåt de måste gå för att skapa en modern skola för en modern värld.

Nu besöker de oss igen tillsammans med flera andra Asiatiska länder, bland annat Sydkorea. Man gör bland annat nedslag i Nacka. De vill söka svar på HUR inom olika områden som de anser vara våra styrkor. Styrkor som vi samtidigt här hemma definierar som svagheter i den politiska debatten. Saker som att arbeta i grupp, självständighet, inte så auktoritetsstyrt, ömsesidig respekt eftersom de förstår att det stärker de unga som individer och som därför gynnar den samhälleliga utvecklingen. Och skillnaderna mellan tex Sydkorea och Sverige när det gäller lärandes kontext är tydliga.

– I mitt land är eleverna inte vana vid att diskutera och att samarbeta. Där följer de instruktioner mycket mer, säger Chan Oung Park som är professor i fysik i Sydkorea.
Svt 2014-01-29 (artikel)

Medan de söker och inspireras av det vi är bra på för att möta den globala kontexten i bakvattnet på digitalisering och ökad samhällelig kommunikation, där kreativitet och idérikedom blir viktigt, letar vi faktorer som gör att vi kan få bättre resultat på PISA-proven och pratar allt mindre om förmågor som kreativitet i de politiska finrummen. Atlantångarna passerar varandra mitt därute på havet.

Man kan tycka att det är lite av ödets ironi 

När jag började lyfta detta för 10 år sen möttes jag av skepticism och småleenden, men nu har vatten runnit i tillräcklig mängd under broarna och man anar att problemen på allvar börjar hopa sig. Vi är på väg åt helt fel håll.

På ett annat plan kan man ju tycka att det är ett bra uttryck för vikten av att lära av varandra, och det är är ju i grunden bra. Men om man tittar på trendernas pilriktningar finns anledning till mer eftertänksamhet.


No comments: