Tuesday, February 11, 2014

Din närvaro på nätet kan kosta dig jobbet...

Häromdagen pratade vi om rekrytering här på kontoret, min kollega Micaela hade läst en artikel om arbetsgivare som scannande sociala medier i samband med rekryteringprocessen för att bilda sig en uppfattning om de sökande som komplement till ansökningshandlingar. Området intresserar mig dels eftersom jag pluggade "Personal och arbetsvetenskap" på universitetet och för att rekrytering idag delvis är något helt annat än det vi läste i våra tjocka böcker. 

Sociala medier som Facebook  twitter eller instagram fungerar, som bekant, som sociala fingeravtryck på nätet. De kan vara till fördel för oss genom att spegla vilka vi är i interaktion med andra, men också ställa till det för en själv och arbetsgivare. Eftersom en felrekrytering kan vara kostsam så har många arbetsgivare regelmässigt numera rutiner för att granska sökande på nätet. En del arbetsgivare transparenta med att de kollar tex sökandes Facebook, och detsamma gäller givetvis Twitter.  Sex av tio arbetsgivare i tex restaurangbranschen kollar regelbundet sociala medier och hela 38 % har valt bort sökande på underlag från en sådan granskning, enligt Svenska Dagbladet. Det finns många olika med olika studer och undersökningar ska tilläggas, men uppenbart är att trenden pekar i samma riktning. 

Enligt arbetsmarknadens regler så har en arbetssökande som inte valts ut för anställning eller intervju ha rätt att få skriftligt på vilken utbildning, erfarenhet eller andra meriter som den som valts ut haft. Det bygger på diskrimineringslagen. Bra att veta som arbetsgivare tänker jag. Du kan läsa mer här. 

Många arbetsgivare säger att man sällan avskriver någon efter information man hittar på nätet men att det kan ge uppslag till ytterligare frågor i anställningsintervjun, enligt tidningen Ingenjören

När man pratar med rektorer blir mönstret detsamma, utan ha empirisk fakta på det kan man säga att även lärare naturligtvis också granskas. Man kollar helt enkelt upp personen som söker och det man letar efter är saker som breddar bilden av vem personen är  och som sedan läggs samman med ansökningshandlingarna. 

Vad betyder då detta? Jo naturligtvis betyder det att man som arbetssökande bör fundera över vilken bild man ger av sig själv på tex Twitter. I skolsammanhang har sociala medier blivit en viktig del av skolutvecklingen, det så kallade "vidgade kollegiet". Twitter är en guldgruva om man söker pedagoger i framkant, för det är ju där de finns och syns. Twitter och Facebook är numera ett mycket viktigt och naturligt verktyg för drivna skolmänniskor och alltfler börjar få upp ögonen för det ur ett professionellt perspektiv. Därför finns stora möjligheter att få nytt jobb här, om man sköter sina kort rätt. 


Man vara medveten om att man själv sätter sina digitala avtryck och successivt bygger man bilden av sig själv, sitt personliga varumärke. Och det varumärket speglar vem du är, hur du interagerar och vad du uttrycker. Slarviga argument, kränkande påhopp eller plumpa tilltag i upprörd debatt kan lätt skapa en ofördelaktig bild, särskilt om man i ansökan skrivit att man är en socialt kompetent person etc. Jobbar man tex med PR-frågor och lägger en så pass avslöjande Tweet som avslöjar ens  egna värderingar, som den på bilden här intill, så ska man kanske inte förvånas över att det får en hel del negativa konsekvenser. Även den som för närvarande inte söker jobb kan drabbas genom att man kan sorteras bort i fråga om "jobberbjudanden" eller när rekryteringsföretag aktivt söker personer. Att scanna igenom tex twitter-flöden kan snabbt ge ganska tydliga bilder av vad personen fokuserar på, hur hen interagerar och fungerar i sociala sammanhang på nätet, vilket naturligtvis inte alltid stämmer överens med hur personer fungerar i fysiska situationer. Internet är en arena, eller scen, av flera om man vill använda sig av Goffmans teorier i bland annat "Jaget och Maskerna" (1959). 

Dessutom börjar rektorer och även skolchefer få upp ögonen för sociala mediers betydelse och följer de anställdas närvaro i sociala medier. Det är en del av att leda i en modern kontext. Man försöker fånga upp hur tex skolans värdegrundsarbete utåt sett efterlevs eller andra saker man står för, lärares (och rektorers) profession sträcker ju sig numera utanför klassrummets väggar. Det finns exempel på både rektorer och lärare som hamnat i svårigheter efter att agerat tveksamt på nätet.

Arbetsgivarens intresse för sociala medier kommer att bli allt vanligare framöver tror jag

Nätet är en del av verkligheten och det finns all anledning att vara medveten om vad man gör där och hur man utrycker sig. Är man bara medveten och kan stå upp för vad man gör och förstår hur andra uppfattar det hela har man inget att oroa sig över. Då har man ju aktivt valt att bygga sin egen "image" på ett specifikt sätt. Men om man pga olyckliga omständigheter, slarv eller oaktsamhet lyckas bygga en bild av sig själv som "inte stämmer" kan det ju ge långsiktiga konsekvenser. 

"Sanningen ligger i betraktarens ögon"

Jessica Andersson på Stepstone ger några bra tips på vad man bör tänka på i detta sammanhang här i tidningen Metro

No comments: