Friday, February 21, 2014

Tonen i sociala medier - låt oss ta ett gemensamt ansvar

Vi närmar oss nu valtider på allvar. Man kan tydligt märka att tonen mellan olika politiskt och pedagogiskt ideologiska förespråkare hårdnar. Diskussioner kan lätt spåra ur dessa sammanhang och närma sig personliga påhopp och kränkningar. Det är lite oroande tycker jag, eftersom vi som på olika jobbar med utveckling av unga per definition blir förebilder oavsett vi är rektorer, förkolechefer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, föräldrar eller representerar organisationer vid sidan av eller utanför skolans kärnverksamhet. 

Jag tror att det är viktigt att lägga detta på minnet, eftersom vi samtidigt speglar den kultur vi är en del av. Vi är alla medskapare av vår image som yrkesområde skola. 

Om någon går över gränsen och kränker andra individer eller verksamheter så tycker jag att vi alla har ett ansvar att gå mellan och sätta ned foten för vad vi anser ska vara vår "code of conduct".  En kod där individens okränkbarhet är en självklarhet, såväl i vår skola som i diskussionen runt densamma. 

Vi har ju en enkel bas att utgå ifrån, nämligen:

Värdegrunden i vår läroplan

Om den är vår guideline så borde det vara självklart att ställa upp för varandra och markera när någon går över gränsen. Sådant kan ju hända naturligtvis i debatthettan. 

Som utsatt är det väldigt svårt att på egen hand hantera situationen och de som vid sidan av tigande ser på vad som sker i på Facebook, Bloggar eller Twitter är ju på sitt sätt medansvariga. 


När jag var rektor jobbade vi med ordet

RESPEKT

Ordet respekt kommer från "specere" som betyder "se", dvs jag ser dig och du ser mig. 

Jag hoppas vi kan hjälpas åt med detta, för klimatet är vår allas ansvar. Diskussion och debatt är viktigt, men kränkningar av individer är inte något som skolans representanter ska förknippas med. 

No comments: