Thursday, February 13, 2014

SKLs nya verktyg för status på skolors digitalisering

Snart kan man som rektor få tillgång till ett gratis verktyg för utvärdering kring var skolan står när det gäller "digitaliseringen". LIKA är ett verktyg för utveckling, uppföljning och arbete med skolornas digitalisering och namnet står för "Ledning, Infrastruktur, Kompetens & Användning". Verktyget har tagits fram av SKL utifrån tanken att ge skolor hjälp att komma vidare i det pedagogiska arbetet. 

Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det är just det, ett verktyg för pedagogisk utveckling i sammanhanget "hur kan man öka de pedagogiska effekterna av de digitala verktygen". Verktyget består av tre delar - självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Rektorerna gör självskattningen genom att fylla i olika bedömningar inom olika områden som infrastruktur, ledarskap, organisations, användning m.m. Sedan får de sammanfattning och ett förslag på handlingsplan baserat på skattningen.
Förslaget på handlingsplan är en bra inspirationsguide, man bör inte se det som ett recept, som kan leda skolans ledningsgrupp och lärare mot relevanta diskussioner och kloka beslut.

Man kommer också kunna se hur skolorna ligger IT-mognadsmässigt och därmed kommer man också kunna göra bedömningar om bland annat hur det står till med "likvärdigheten" både inom och mellan kommuner.

Det finns en hel del andra bieffekter av LIKA som jag ser det, minst lika spännande, bland annat kommer att kunna identifiera rektorernas bedömningar av effekterna av de digitala verktygen. Förvisso deras bedömning av effekter, men ändå. Det finns förstås här, som i alla självskattningsverktyg, en "fusk-risk" eller att man övervärderar saker man ska "fylla i" men man kommer trots det tror jag man kommer se tydliga trender.

Idén från början kommer från Johanna Karlén från Lund som där utvecklat ett liknande verktyg med namnet IT-tempen. Johanna presenterar LIKA på SETT2014 i "Styrnings- och Ledningsspåret", registrering till konferensen finns här http://www.settdagarna.se/registrering

Jag tycker det är bra att det kommer ett verktyg för digitaliseringen av flera skäl, och det ska bli spännande att se hur det faller ut i Pilotskolorna under våren och sen är det tänkt att verktyget öppnas för bruk till hösten.No comments: