Thursday, February 21, 2008

Rapport om att lärare inte kan kommunicera målen....

Enligt en rapport så har 2 tredjedelar av lärarna i svensk skola brister i sin förmåga att kommunicera lärandemålen för eleverna.

"-Det är en rättighet för föräldrar och elever att både få känna till och förstå vilka målen är och hur de bedöms, säger Mats Rosenkvist på företaget Infomentor, som sammanställt Skolverkets inspektioner."
Sveriges Televisions hemsida 2008-02-21

Grundproblematiken känner alla med insyn i skolan rätt väl till, dvs att vid införande av den målstyrda skolan och lämnandet av den regelstyrda så brydde man sig inte om att från statens sida kompetensutveckla lärarna.

Man struntade helt enkelt i detta med utbildning av lärarna, vilket är ett av de största misstagen genom tiderna i svensk skolpolitik.

Så det vi ser idag är en eftersläpning av illa skött implementering av ett nytt skolsystem i början av 90-talet och en därpå efterföljande skygglappsstrategi. Skolpolitiken underskattade skolkulturens kraft (i väggarna) att hålla sig kvar i den normalfördelade gamla skolan, i det relativa betygsystemet, där betygen fördelades efter normalfördelningskurvan. För i den skolan behövde nämligen eleverna inte vara på det klara med målen. I den skolan skulle nu en viss ju en viss del av eleverna slås ut. Det låg i systemets karaktär att skilja agnarena från vetet så att säga.

Nu är det så att debatten går mot att ändra i målen, dvs styra upp och konkretisera.
Visst kan det vara bra och förenkla och förtydliga men samtidigt så borde debatten också handla om att verkligen ge lärarna det stöd de behöver för att förstå vad en målstyrd skola är och hur det fungerar kopplat till val av arbets- och lärmetoder.

2 comments:

Anonymous said...

jag och eleverna såg nyhetsinslaget imorse (nyheter är ngt vi alltid ser och diskuterar). De ansåg, åtminstone en överväldigande majoritet, att de alltid hade klart för sig vad som krävdes av dem. Och främst för att lärarna på skolan kunde på ett konkret och tydligt sätt förklara om det fanns några tveksamheter. :-)

Pärra said...

Jag håller helt med dig om målstyrningsproblematiken. Helt tydligt är att många lärare bara kört på i gamla hjulspår med samma gamla metoder och ämnesinnehåll och även satt betyg på samma kunskaper/färdigheter som innan målstyrningen. Där krävs som du skriver en förändring.

Jag ställer mig dock lite frågande inför trenden att det alltid är skolans fel. Elever och föräldrar skall inte behöva lyfta ett finger för att engagera sig i skolans värld. Vore eleverna och föräldrarna genuint intresserade antar jag att de skulle kunna få svar om de bara frågade. Jag tycke mig dock se en tendens till att allt skall serveras på fat och om det inte gör det så blir man kränkt, diskriminerad eller liknande.

Att det är en rättighet att få känna till och förstå målen som man bedöms efter kan ingen säga emot. Lärarna bör också förmedla det till eleven. Dock borde det finnas ett mer kritiskt förhållningssätt hos eleven som på ett tidigt stadium upptäcker sådana här missförstånd.

Med en bättre utbildad lärarkår och ett mer ansvarstagande hos eleven för att förstå lärandemålen tror jag att vi i framtiden kan bli bättre på detta.