Tuesday, February 12, 2008

Engagemang, första ordet i Strix och Svt:s nya serie om skolan...

Det inledande programmet stärkte mig i min redan innan stora förståelse för ett oerhört viktigt ord i pedagogiska lärsammanhang:

"Engagemang"

Smaka på ordet va? .....engagemang ! ENGAGEMANG!

Viktigt härligt ord...eller hur? Och hur skapar man engagemang som är dubbelriktat? För alla lärare är ju engagerade, eller hur? Men kanske inte alla elever. Så hur gjorde pedagogerna? Dum fråga? Alla initierade, kunniga och på ett eller annat sätt framgångsrika lärare vet ju svaret. Men låt oss enas om att det finns en del lärare som behöver upplysas och kanske ta efter en del av magin som presenteras i programmet.

Grunden i vad som hände i första programmet handlade uteslutande om att bygga relationer. Alla pedagogerna och framförallt eleverna ville verkligen ge det en chans och de hade alla olika strategier för detta.

Både pedagog och tonåring behöver innebörden av engagemang i någon form för att gemensamt hitta stigen mot "lusten för lärande". Den som har ansvaret för att de finner rätt på stigen är pedagogen. Och den viktigaste aktiviteten i detta är relationsbyggandet. Och det första programmet visar att pedagoger och ungdomar verkligen ville bygga relationer. Det gjorde mig glad.

Nu återstår det att se vad som händer? Räcker det, eller kommer något att saknas.

Jag saknar för egen del en koppling mellan skolan och ungdomars kulturbas och kulturyttringar. Det känns redan nu som att metoderna som nyttjas riskeras höra till den mer traditionella sidan av skolans kultur. Vad som kommer härefter återstår att se....
När tex en av lärarna lyssnar på en elevs musik i hörluren och plötsligt säger "häftigt" så känns det inte riktigt trovärdigt. Man ser att hon inte alls gillar musiken som strömmar ut, ändå försöker hon visa upp en bild av det. Vi måste intressera oss för ungdomar på allvar. Man kan inte lura dem. Och kraften som finns i detta är obegränsad.

Jag saknar naturligtvis också "den nya lärandet", var fanns de nya medierna? Var fanns den del som rör ungdomars naturliga kommunicerande? Internet? Varför är inte lärarna i programmet bevandrade i de nya mediernas berättandekraft? Behövs det inte? Varför finns inte en endaste sekvens av det nya lärandet i första avsnittet? För att det inte kommer finnas i de andra heller? För att elever inte behöver guidas eller ens läras att använda de digitala hjälpmedlena på andra sätt än de egna uppfunna? För att de själva skall lära sig källgranska? För att det förhärskande och seriösa i skola och lärande är skriven text? För att film som presentations- och berättarform inte hör hemma i pedagogiska sammanhang trots att film faktiskt är ett minst lika viktigt och naturligt sätt att ta till sig information i ungdomars vardag som just text? Jag saknar hur som helst detta perspektiv hos pedagogerna. Det räcker inte med bara engagemang, det krävs anpassning till det moderna samhället också....

En del av kritiken mot programmet har varit att klassen inte är en av sveriges sämsta klasser. Och visst finns en poäng här, om man väljer att jämföra äpplen med päron och älgar. Men vad jag förstod så hade man använt Skolverkets SALSA som mät- och jämförelseverktyg, dvs det mätvärde på en skola som kompletterar meritvärdet, som ju är det faktiska betygsresultatet omräknat i poäng. Mritvärdet anger vilken skola och kommun som får högst betyg, inte nödvändigtvis vilken skola som efter förutsättningarna gör det bästa jobbet. Men SALSA tar även hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna som demografiskt finns i det område där eleverna bor. Dvs man räknar in bland annat föräldrars utbildningsnivå, ekonomiska nivå, andel invandrare etc. Detta eftersom man vet att social bakgrund spelar roll för lärandet. Så SALSA ger oss alltså en möjlighet att se hur en skolas personal lyckas utifrån förutsättningarna. Tillsammans med meritvärdet ger SALSA en bredare och mer rättvisande bild av situationen i svensk skola än att enbart fokusera på betyg och meritvärde. Lite trixit blir det när man överför det till en enskild klass men man skall se programmets valda skola utifrån ovan förda resonemang. Den sociala omgivningen påverkar elevernas förutsättningar att lära, inte bara lärarna och skolans lokaler. Hur gärna vi än vill att det ska vara så.

Jag skall naturligtvis följa varje program.

:-)

2 comments:

Mats said...

Spännande program - men vad gör medierna av det?
http://lumaol.wordpress.com/2008/02/14/9a-och-dn/

IT-mamman said...

Ska bli spännande att se vad SO-läraren kan komma med. Hon hade vunnit pris för att ta in IT i undervisningen.