Thursday, February 07, 2008

Flitens lampa lyser...

"Det skall löna sig att vara flitig i skolan, sa han" (skolministern)
Aftonbladet 2008-02-07

Hmmm....den som är flitig skall premieras. När jag var ute och höll ett föredrag för ett tag sen hörde jag följande konversation:

- Jo jag tyckte att Lina och Anna skulle få det högre betyget trots att de inte riktigt nått kunskapsmålen fullt ut. De har ju arbetat så hårt och varit så himla flitiga.

Jag tror inte de som förde samtalet ovan (som jag tjuvlyssnade på) representerar hela lärarkåren men det verkar som att skolministern i alla fall har några som verkligen anammat hans ideer om att flit det skall skall löna sig.

Den andra reflektionen jag gör kring betygsdebatten är att jag verkligen undrar vad 6 betygssteg istället för 3 från och med åk 6 skulle göra för verklig skillnad för elevernas lärande? Särskilt som det redan på en del håll i praktikan finns 11 steg: IG, IG+, G-,G+,G,VG-,VG+,VG, MVG-,MVG+ och MVG. De som är insatta vet att det juridiskt bara finns 3 men jag talar här om var verkligheten på många håll befinner sig. Kan det vara så att det inte är 6 steg i Jan Björklunds idé? Utan i själva verket ser han istället 18 steg (F, F-, F+, E, E-,E+, D, D-, D+, C, C+, C-, B, B-,B+, A, A-, A+).

Det blir hemla massa fina steg att bli motiverad av som 11-12 åring.

Nej som ni vet, och som jag är osäker på om skolministern känner till helt och fullt, så handlar lärande om helt andra gerejer. Ska vi öka lärandet och få elever rustade för det nuvarande och det framtida samhället krävs faktiskt att vi börjar fokusera på utveckling av lärandeprocesser där förutom kunskapsbegreppet också kreativitet och idéskapande har sin plats och som omhuldas av social utveckling och digital kompetens.

Jag tror i grunden på att barn och ungdomar måste stärkas i sina självförtroenden, ges kärlek och bli sedda, ges tydliga gränser, samt utrymme att utvecklas individuellt inom. För att klara av att ge dem detta måste vi till att börja med anstränga oss att förstå dem och hur de fungerar, hur deras kultur ser ut, hur de lever, vilka värdesystem de lever i och hur man når dem och vinner deras förtroende. Det är nämligen genom detta som vi finner "lusten för lärande" och hittar vi den så är halva slaget vunnit...då kommer verkliga metoder för lärande att växa fram. Metoder som leder mot högre måluppfyllnad....

Nytt betygssystem löser inte ett jota....

6 comments:

Fred said...

Mycket bra skrivet. Jag håller med, helt och hållet.

Magistern said...

Jag med! Rätta just nu de nationella proven i svenska och där finns det 10 olika steg för bedömning av eleven. Trots att, precis som du säger, bara egentligen finns tre. Det som är intressant är att det finns EUM (Ej uppnått målen) 1 och 2. Sjukt. Antingen har man uppnått målen eller inte.

emro said...

Är så tacksam för JB:s kommentar om flit för den visar så ända in i kaklet hur lite han vet om skolans kunskapsmål och kriterier.

Måhända finner han sin inspiration från Lets dancejuryns 10-gradiga skala? Det är ju i allafall ett forum där flit lönar sig :)

pia said...

jag håller också helt med (och jag är lärare i Finland).

Mats said...

OT - du är utmanad i en betygsfri tävling!
Följ länken till min blogg - och vidare

Anette Jahnke said...

härligt inlägg...