Tuesday, November 02, 2010

Nyheter på gång... !

Just nu sitter jag och planerar arbetet med min nya bok. Trevande söker jag nya mönster och nya inspirationsriktningar kring framtidens annorlunda krav på utbildningssystem och arbetsliv. Denna knutpunkt som är så ofantligt viktig för vår allas välfärd. Även om jag på sätt och vis sett en del kring den globaliserande världens påverkan på oss i skola och arbetsliv så har jag med tiden blivit en smula mer ödmjuk.

Inte lam eller trött infogad i systemet om nån nu trodde det, nej nej...men kanske med ett uns mer ödmjuk inför de tuffa utmaningar som väntar väst. Det är en viss skillnad där.

Finanskrisen som lamslog hela länder över världen för några år sedan är förmodligen ett uttryck för en accelererande variation eller förskjutning av den globala världens syn på, och tillit till, kunskap och lärande. Världen snurrar fort men ändå tycks många av oss vägra släppa hörnflaggen och snurra igång förbättringsprocesser av betydande grad i utbildningssystemet. Men vad vet vi om framtiden? Ja en hel del faktiskt. Men eftersom den globala ekonomin balanserar på sköra trådar på olika håll i världen så blir framtiden en smula mer svängig än vad vi trots allt vant oss vid. Vem anade för tio år sedan att några av världens mest inflytelserika banker skulle gå omkull? Eller att Kina skulle gå från bottennivå till världens andra största och starkaste ekonomi på 15-20 år. Inte så många. Det visar på just den snabba förändringens tid. Där de som ställer om snabbast har bäst möjligheter att hålla sig flytande.

Men trots detta numer alltmer svårbedömda läge finns naturligtvis saker att konkret hugga tag i. Bland annat är det ställt utom allt tvivel att vår förmåga att lära modernt, växla fokus, utveckla idéer och snabbt anpassa oss till nya förutsättningar. Förmågor vi antagligen måste utveckla till helt nya nivåer. Göra till våra "Unikiteter..."

Lätt att säga....svårt att göra....det ska villigt erkännas...

Därför kommer jag det kommande dryga halvåret göra en störtdykning i detta ämne och koncentrera mig på att lära ännu mer om vad den nya världsordningen kräver av utbildningssystemet och arbetslivet/näringslivet. Jag planerar att göra ett antal resor över tre kontinenter i jakten på mer förståelse för lärandets betydelse. Resor i jakten på hur vi skulle kunna utveckla skola och arbetsliv så att vi bättre förbereder oss alla för den verklighet vi väntar. Oavsett vi pratar om unga i skolsystemet på väg ut i samhällskroppen eller befintliga företags medarbetare. Det handlar om att finna de "framtidskompetenser" som vi verkligen behöver vid sidan av grundkunskaper. Men vilka är dom då...egentligen? Vet vi det? Det är där som utmaningen startar...

Parallellt med skrivandet av boken så planerar därför Rektorsakademien, under ledning av Ida Karlberg, att samla ihop människor från samhällets olika delar och försöka identifiera vilka framtidskompetenser de ser som viktiga. personer representerade i det offentliga & privata arbetslivet, föreningslivet, forskningsvärlden, skolan, ideella organisationer, idrottsvärlden, konst, teater & musik m.m. Allt för att få en så bred bild som möjligt kring dessa "framtidskompetenser".

Det handlar om att hjälpas åt, som Ida brukar säga.....det handlar om Framtidskompetenser.

Hör av mig med mer efterhand....

Har ni tips och ideer på ställen att besöka, skolor att belysa i boken, framåttänkande arbetsplatser, nytänkande entreprenörer, kreativa kulturyttringar, innovativa lärmiljöer eller spännande framtidstankar så skriv till mig på fredrik@rektorsakademien.se eller kommentera här. Eller varför inte ringa, det är helt ok.

:-)

2 comments:

Morrica said...

Oh så spännande! Det här ser jag fram emot att följa. Kommer folkbildningen att vara en del av det du tittar på?

Fredrik Svensson said...

Absolut tänkbart, vill du bidra med tänk? :-D