Friday, November 12, 2010

Filmen Framtidskompetenser och tankar...

Igår smyglanserade vi vårt nya projekt Framtidskompetenser. Den stora lanseringen sker i april/maj då vi kommer presentera "resultaten". Resultatet vi söker är att tillsammans med 30-40 personer, med representation i alla delar av samhället, försöka identifiera vad vi menar med "framtidskompetenser" och vilka dessa är. På det sättet får vi en mer greppbar bild av vad vi skulle kunna kunna fokusera på i både skola och arbetsliv för att "säkra upp" att vi faktiskt har arbetsplatser som "när" och "vattnar" kompetenser som vi behöver i den globaliserade och alltmer komplexa världen.

Formen för identifieringsprocessen blir strukturerade och kreativa workshops, internationella referensgrupper och noggrant analysarbete av bl.a Jan Hylén, dr i Statsvetenskap. Den första workshopen genomförs den 18e januari.

Vi kommer inte bara att att använda oss av kloka "handplockade" människor, risken är ju då att det blir ett liten ankdomsprojekt för de få inbjudna. Nej vi kommer även att skapa delaktighet från rektorer och arbetsliv genom Rektorsakademiens nätverk och försöka lägga örat mot marken och lyssna till "samhällsmedborgarna". För att visa vad vi menar så lät vi ett filmteam (iddit.se) att gå ut en lördag på stan och helt enkelt fråga folk i allmänhet vad de tänker på när de hör ordet "framtidskompetenser". Så här tänkte folk:Vi som inser att både skola och arbetsliv behöver förnya sitt tänk blir allt fler. Det är inte minst inlägget i brännpunkt SvD den 11/11 ett exempel på. Tio professorer och fem lektorer och lärare inom Geografiämnmet tog på Skolverkets uppdrag fram en ny kursplan för Geografi. Man ansåg det avgörande viktigt att få till ett mer vetenskapligt, holistiskt och empiriskt kunskapsperspektiv så eleverna förstår hur den värld de skall leva i hänger samman, och inte "enbart" lära sig namn på städer, floder berg utantill.

"Arbetet på Skolverket med den nya kursplanen i geografi tog sin utgångspunkt i ambitionen att öka ungdomars beredskap för att agera i en dynamisk, globaliserad värld. Arbetet har lyft fram vad det moderna skolämnet geografi kan erbjuda i form av ämneskunskaper och metoder som eleverna behöver för att som vuxna delta i och bidra till utvecklingen av ett demokratiskt, globaliserat och hållbart samhälle."

Men skolministern själv som hellre vill ha elever som rabblar floder än som tänker själva och som lär sig förstå mekanismer, samband och tar ställning. En minister som istället ser en skola där individen sätts i kontroll och lär sig rätt och fel, utan att utmana och bryta mönster. En minister som utan att tveka kör över minst 10 professorer om deras slutsatser inte stämmer med hur han själv personligen "tycker det ska vara". Och som i nästa andetag höjer forskning och vetenskap till en dygd. Det håller inte längre Janne....

Artikelförfattarna visar ju att det numera sprider sig en förståelse för att vår komplexa värld kräver holistiskt tänkande och kompetenser vi idag inte känner till. Att den påverkar oss mer än vi tror. Tankar som jag levt med sedan mitten av 90-talet.
Varför måste allt ta sån evinnerlig tid?
Och vi är fler som tänker framåt. Här är några av alla de kommentarer som igår kom fram under diskussionspunkten som leddes av Annika Dopping:

"Det är viktigt att framtidskompetenser lyfter vikten av att gå mot strömmen. Jag älskar att umgås i kretsar med min egen inkompetens. Inkompetens berikar och intar nya områden som annars förblir outforskade"
Magnus Boman, professor på KTH och SICS

"Jag vill vara med i Framtidskompetenser eftersom jag vill arbeta för att ungas röster ska bil hörda"
Anne-Marie Körling, nytänkande lärare (Läsvärd blogg: www.korlingsord.se)

"Det här initiativet ligger helt rätt i tiden och jag vill vara med och påverka framtiden"
Jolanda van Roijen, IBM Corp Citizenship

"Det känns superinspirerande och jag kommer att rodda om i hela min kalender för att göra plats för Framtidskompetenser"
Jan Fransson, skolchef Lidköping

"Det är så viktigt att ge unga en chans till arbete, det får inte vara så att unga stängs ute från jobb med kommentarer som kom igen när du har lite mer arbetslivserfarenhet"
Seher Yilmaz, ordförande LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer

"Jag vill vara med att bidra i Framtidskompetenser eftersom jag då får möjlighet att lyssna in och hitta idéer som jag kan ta med mig tillbaka och ge till mina kunder"
Ove Lidström, Apple

" Framtidskompetenser är viktigt eftersom Sverige ska konkurrera på en Global marknad. Jag har varit och rest i Kina och i andra delar av Asien och sett hur viktigt det är med driv, initiativkraft och entreprenörskap. Jag tror att det är viktigt att lyfta fram kreativiteten och att unga får möjlighet att utveckla sin kreativitet"
Michael Treschow, ordf Ericsson

"Jag känner en stor oro för skolan och inför framtiden eftersom det tycks hända så lite i skolan när det händer så mycket i världen. När jag besöker skolan upplever jag att det inte har hänt någonting. Det är samma sak som när jag gick i skolan, att man upplevdes som störande när man ställde frågor. Jag vill gärna vara med i det här superviktiga initiativet"
Kristina Tunkrans, chefsjurist TV4


Join the ride.... :-)

4 comments:

Anne-Marie Körling said...

Du har en underbar bild att få av mig... hur kan jag skänka dig den....

Fredrik Svensson said...

fredrik@rektorsakademien.se :)

frknjohansson said...

Det här är spännande! Jag vill definitivt joina riden - hur gör jag?

Fredrik Svensson said...

Maila mig din mailadress så sätter jag upp dig på listan :-)

F