Tuesday, July 03, 2007

Trygga lärare & Diktafoner....

Häromdagen satt jag och några lärare och snackade om möjligheterna med dagens teknik och självklart så gled vi osökt in på mobiltelefoner som är så i ropet i dessa tider. Vi konstaterade bland annat att problemet med mobiltelefoner i skolan mångt och mycket är ett konstruerat problem med mycket liten förankring i de flesta lärares verklighet. Snarare är problemet ett symptom på att det finns några lärare som inte klarar av att ställa krav utan att uppfattas som "dumma och auktoritära", någon som dagens frimodiga ungdomar inte accepterar. Självklart så vet de flesta lärare hur man kan ställa krav och samtidigt kunna behålla den goda stämningen, det är ju det som är ett av flera viktiga uppdrag för pedagogen.

En av lärarna, bloggaren "magistern" med namnet Henrik, berättade i alla fall om hur eleverna ganska ofta, under lektionstid, spelar in honom med sina mobiler.

Vi var alla överens om att det var något positivt och inte heller särskilt nytt, jag spelade själv in mina föreläsare på universitetet redan 1993. Jag använde dåtidens teknik, en s.k diktafon, eftersom det 1993 inte fanns vettiga möjligheter att spela in med mobiltelefon. Den stora utvecklingen av mobilens möjligheter startade först 1994 i samband med Telias utbyggnad av GSM nätet som ersatte gamla föråldrade NMT. Dagens 3G teknik medför däremot väldigt mycket fler möjligheter, bland annat videoinspelning. Och snart kommer också Apples iPhone, som jag tror kan bli betydelsefull i vissa skolsammanhang. Utvecklingen har gått i en rasande takt men gemene man över 25 har i allmänhet inte hängt med i den alls. Däremot så har dagens ungdomar, de digitalt infödda, tillfullo förstått de stora möjligheter som finns med digitala kommunikationsverktyg.

Hur som helst så funderade jag en del över detta med att den här Henrik som lät eleverna spela in honom och dryftade frågan några dagar senare med några andra lärare som genast sa att det måste handla om en kombination av en "väldigt speciell lärare" och "lika speciella elever". Förvisso är det också en speciell lärare i den meningen att personen är trygg i sin roll, är väl förankrad i Lpo94 och vågar tänka nytt. Men eleverna är absolut inte särskilt speciella, de har allt av det som ungdomar i åk 7-9 har över hela Sverige. Men det är klart att lite rätt har de kanske om de på allvar menar att det är "mycket speciellt" att vara trygg i sin roll, väl förankrad i Lpo94 och nytänkande. Många andra tycker nog att detta borde vara en grundbetingelse för att kunna vara lärare. Hur skall man annars kunna följa med i samhällsutvecklingen?

Så funderade jag över skillnaden mellan diktafon och mobil och givetvis finns skillnader. Det går inte att dra absoluta paralleller mellan urtid 1993 och modern tid 2007. 1993 var det ganska arbetsamt och kostsamt för en ung människa att sprida diktafonens inspelning till flera andra personer. Idag är det både busenkelt att spela in någon och sedan sprida det över mobilnätet och internet. Dessutom kostar det i princip inget alls. Och självklart innebär det att lärare idag känner osäkerhet inför just detta. Men läraren ifråga som lät eleverna spela in genomgångarna på lektioner utsätts aldrig för kränkande behandling genom spridning av inspelningarna över nätet. Nej då han radar gladeligen upp 25-30 mobiltelefoner framför sig och påbörjar sina lektioner. Till synes helt trygg med det.

Jag tror så här. En starkt bidragande anledning till att den här läraren inte utsätts för nätspridning är att han verkligen byggt ett förtroende mellan sig själv och eleverna. En annan bidragande del är också, tror jag, att eleverna får inflytande över undrvisningen, i det här konkreta fallet genom att de får använda sina mobiler i undervisningen. De blir bekräftade och tagna på allvar och ges möjligheter snarare än hinder.

Och här ligger nyckeln till framgång såklart. För det första i förhållningssättet och synen på eleverna, läse mer här i Lpo94 ni som inte förstått ännu. Och för det andra, när det gäller modern kommunikation (teknik), att ta till sig möjligheterna och låta teknikens attraktion och dragningskraft hos ungdomarna bli till redskap i deras lärande. Det är det som den här läraren fattat och drar stor nytta av.

Elevitera mera :-)

Fler boggar om:

2 comments:

Magistern said...

Intressant! ;-)

Anonymous said...

Skrivit ett långt tankeinlägg - men jag vet inte om det kom in...anne-marie Körling