Wednesday, July 18, 2007

Mer idrott och fysisk aktivitet....

Idag debatterar idrottsstjärnor om mer antal timmar idrott i skolan och kräver 1 timma "idrott" om dagen av skolministern.

Vi, liksom flertalet svenskar, kräver en timme om dagen för våra skolbarn, skriver 19 idrottsstjärnor, idrottsaktiva, forskare, läkare och lärare.
Dagens Nyheter 2007-07-18

Jag vill då bara passa på att påminna om läroplanens syn på detta med fysisk aktivitet, vilket det ju till syvende och sist handlar om här, dvs om att minska riskerna för bland annat tidig övervikt och de på sikt relaterade sjukdomarna som kommer i bakvattnet på det. Vist är idrottslektionerna oerhört viktiga men inte ensamt ansvariga. Redan idag finns rätt så klara formuleringar för lärare och skolledare i frågan. Se här:

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."
Lpo94 kap 1 "Skolans Uppdrag"

Sen vet jag inte riktigt om det håller att abdikera så som artikelförfattarna gör inför föräldrars trots allt stora ansvar kring hur deras barn förhåller sig till exempelvis fysisk aktivitet. Precis som andra saker i livet. Det är lätt att lägga hela ansvaret på skolan, som man gör i artikeln. Men jag håller med om att mer fysisk aktivitet under hela uppväxten är oerhört viktigt sett utifrån ett folkhälsoperspektiv, inte tu tal om saken. Men precis som lek så försvinner den fysiska aktivitet mer och mer ju längre upp i åren man kommer i utbildningssystemet. På universitet är det ju närmast befriat från sådant i själva undervisningen och lärandet. Det är den frågan jag tycker är viktigast att fundera över i detta sammanhang.

Glad Sommar !

Fler boggar om:

No comments: