Thursday, July 05, 2007

Nationaldemokrater vill starta förskola....ehhhh

Såg på TV4s hemsida att några mindre pålästa nationaldemokrater siktar på att starta förskola i Uppsala och Södertälje enbart för barn med svensk bakgrund. Och detta av politiskt ideologiska skäl som jag förstår det hela, vilket känns ofräscht. Det är politikern och nationaldemokraten Vavra Suk (Läs mer på Wikipedia) som ligger i täten för denna minst sagt märkliga idé. Jag antar att det är för att provocera för någon annan rimlig slutsats kan jag inte dra. Suk säger så här till TV4:

- "Det är som ett normalt dagis, normalt enligt mina mått mätt, det vill säga ingen mångkultur, ingen genuspedagogik, utan helt enkelt bra uppfostran för barnen, säger Suk till TV4Nyheterna".
TV4.se 2007-07-05

Förutom att resonemanget vibrerar allt möjligt inom rasism och andra diskriminerande tillhåll så brister ju det ju dessutom rejält redan från början inom andra juridiska områden, tex det styrdokument som anger vad förskolan skall präglas av i vårt globala samhälle.

Så här säger Lpfö (Löroplanen för förskolan):

"Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet."

Skolverket.se

Läroplanen talar sitt tydliga språk.

Sen en annan sak Vavra Suk, det heter förskola och inte dagis. Dagis tillhör en annan tid, precis som dina övriga grundvärderingar...


Fler boggar om:


3 comments:

Sara said...

Såg ocskå det där och kunde inte låta bli att skriva lite om det på bloggen. Väldigt märkligt och minst sagt skrämmande med sådana värderingar. Jag hoppas verkligen inte att förslaget går igenom.

Fred said...

Politisk indoktrinering är inte frånskilt från religiös indoktrinering. Kan man tillåta religiösa friskolor bör man tillåta politiska friskolor. Jag är motståndare till både och.

Erica said...

Vi har ju båda bloggar som administreras av blogger / blogspot. Hur gör du för att ändra färg och storlek på bokstäverna mitt i ett inlägg? Egen html kod eller hör det till mallen eller har jag missat nåt? Gärna ett mail om du har tid
erica.lovgren@edu.pitea.se