Tuesday, July 10, 2007

Skoldebatten?

Många är vi nog som undrar över Mona Sahlins nya skolpolitik. Enligt rykten som nått mig från olika håll verkar Mona måna särskilt om denna bit av politiken och hon lär själv vara personligt engagerad i skolfrågorna. I DNs recension av hennes sommartal i Almedalen skriver de så här om hennes skolinslag:

"Mona tog upp att skolpolitiken behövde förnyas - men att denna förnyelse måste ske utifrån ett omtankeperspektiv. "Krav - ja! Ordning och reda - ja! Sortering - nej!!" sade Sahlin bland annat om betygsfrågan."
Dagens Nyheter 2007-07-10

På en annan DN sida:
"I talet öppnade hon för skriv- och lästräning redan i förskolan, pläderade för bättre kunskapsuppföljning, men mot sortering och ökad uppdelning bland de små barnen."

Dagens Nyheter 2007-07-09

Lika tunt och i lika stor frånvaro av lärandets grundmekanismer som regeringspartiernas. Jan Björklund har verkligen lyckats få Mona och Socialdemokraterna dit han vill, hur skall man annars förklara hennes "Krav-ja! Ordnings och reda -ja"? Precis som om någon tycker det motsatta vore bra för lärandet. Trist att hon tvingas använda dessa minst sagt slitna retoriska käpprapp överhuvudtaget. Man kunde gott krävt att hon utvecklat det hela en smula. Kanske gjorde hon det men att Dagens Nyheter redigerade bort det i sin text. Man ska ju komma ihåg att Dagens Nyheter är en av Jan Björklunds främsta och mest lojala kanaler.

Under tiden detta diskuteras vilar skolans personal välförtjänt upp sig igen inför den kommande terminstarten. Man undrar vad de anser om debattens innehåll egentligen?

Fler boggar om:


2 comments:

anne-marie Körling said...

Jag får dina inlägg till mina mail. Det är bra, jag läser dem noggrant. Skolpolitiken verkar alltid hamna i en och samma fåra. IDag funderade jag på de vackra ordet - reformpedagog - det är ett ord som visar var allting måste börja - i klassrummet, tillsammans med eleverna, Jag ska föreläsa på Skolforum, om läraryrket... jag måste börja VÄSSA pennan...Allt gott - allt gott Fredrik, Anne-Marie

Mikael said...

Jag tror inte du behöver oroa dig att DN skulle redigerat bort något förslag till konkret politik från Mona. Sådana är såpass sälsynta att nyhetsvärdet skulle vara alltför stort för att ignoreras. Vaga målsättningar är däremot vanliga.