Tuesday, November 15, 2005

Skolans arbetsmiljö

Lisa Wacklin heter en tjej som tillsammans med communitysiten Lunarstorm frågat sitens medlemmar vad de tycker skolans lärmiljö. Drygt 100 000 svar kom in. Några siffor är ganska talande:

- 2% tyckte att skolans miljö var bra som den var
- Tjejer tyckte att det viktigaste i skolans arbetsmiljö var möjligheten att få inflytande
- Killar tyckte att det viktigaste var att man hade sköna stolar

Tjejer tänker längre än killar och återigen speglas det vi sett sedan tidigare, att tjejer är mer engagerade än killar och därmed når bättre resultat i sitt lärande. Killar tycks tycka att det viktigaste är att sitta skönt medan tjejerna tycker att inflytande i undervisningen är en arbetsmiljöfråga. Intressant !

No comments: