Saturday, November 12, 2005

5i12 och Sara !

"Fem i tolv" manifestationerna runt om landet den 5e december kl 11:55 är ett bra sätt att visa att man tar ställning för tollerans och mot rassism. På 80-talet mördades den unga och engagerade Sara från Härnösand sedan hon startat 5i12 rörelsen. Sedan dess har rörelsen växt. På hemsidan finns bland annat bra undervisningsmaterial som kan beställas direkt och som innehåller annorlunda grepp för arbetet med skolans värdegrund.

Men 5i12 ställer till en del problem också tyvärr, problem som är helt osannolika. På en del skolor blir det diskussioner kring 5i12 manifestationerna och huruvida eleverna skall får tillstånd att delta i dem, eftersom de "tappar undervisning". På många skolor uppstår konflikter kring detta och en hel del elever med ett starkt engagemang blir oerhört besvikna på den oförstående skolan som tycker att det är viktigare med en timmes lektion än en gemensam kraftfull manifestering för värdegrunden.

Alla skolor borde bege sig till samhällets mittpunkt den 5 december kl 11:55 och markera sitt ställningstagande för tollerans och mot främlingsfientlighet. Om alla skolor gör det så kommer 1,4 miljoner elever, drygt 300 000 lärare och fler än 15 000 skolledare visa att de tar ställning. Snacka om markering. Dessutom så kan alla gemensamt nå flera mål i läroplanen genom att förbereda manifestationen och efteråt diskutera hela aktiviteten och koppla det till målen.

Till Sara: Tänk om alla kommer...coolt va ?

No comments: