Wednesday, November 09, 2005

Ledaren i skolan viktig !

Paul Alsés som är Sveriges Skolledarförbunds representant i Västernorrland antyder i en debattartikel att skolledare skall hämtas inifrån skolan eftersom människor utanför skolan inte känner till skolans historiska kultur tillräcklight mycket för att att bemöta personalen med respekt.

Detta är inget annat än en traditionell skolsyn om att konservera skolan och behålla en konform attityd till omvärlden. Paul brister i flera allvarliga kunskapsrelaterade sakfrågor:

1) En VD i ett företag som som säljer matvaror skulle utan problem omskola sig och ta över VD-posten för ett företag som säljer pch levererar utbildningar för exempelvis lokaltekniker. Detta är inget kontroversiellt eller hur ? Ändå är mat och lokalvård två helt skilda områden. Viktigare är naturligtvis att den som leder organisationer har tillgång till en kompetens som tillför verksamhetenhögre utvecklande värden och (inte eller) har goda ledaregenskaper.

2) Människor är av naturen nyfikna att lära sig nya områden och området skola kan man lära sig som alla andra områden. Pauls Resonemang om att han sett många rektorer utifrån som misslyckats beror på bristande kompetens hos dessa och bristande kompetens beror naturligtvis inte i sig på varifrån man kommer. Det beror på att de inte tillgodogjort sig nya kunskaper i tillräcklig omfattning, möjligen skulle de genomgått mer och tydligare utbildning innan de började som operatiuv skolledare. Det kan naturligtvis också bero på felrekrytering på förvaltningsnivå.

3) Skolan är INTE så unik som skolmänniskor gärna vill låta göra gällande. Den är unik ja, lika unik som vilken annan bransch som helst, men inte unik i den meningen att det tar 30 år att förstå dess principer. Möjligen lite mer trögarbetad beroende på uppfattningar som bland annat Paul står för.

På en punkt har han dock helt rätt och det är ju att skolledare behöver vara kompetenta och insatta i uppdraget. Skolldaryrket måste statushöjas precis som lärarnas status.

No comments: