Sunday, January 15, 2012

Sätt spaden i marken och gräv...

I fredags intervjuade vi Joakim Jardenberg i Skolsnack-GarageTV. Joakim som följt utvecklingen kring digital kommunikation och i synnerhet sociala medier sedan länge gav sina tips om hur skolan kan göra för att fler ska komma igång med att utnyttja sociala medier.

Det viktigaste budskapet från Joakim var:

Sätt spaden i marken och börja gräv.

Och jag tror så klart att han har rätt i det, och när tiden är mogen så händer det. Internet verkar vara här för att stanna och för att få smak på det måste man smaka, precis som Jardenbergs surströmmings-metafor i intervjun.

Här är klippet, som producerats av Skolsnack-GarageTV. Bakom produktionen ligger Videobrigade och Rektorsakademien Utveckling.


No comments: