Sunday, January 08, 2012

Kommunal skola liknar Svt:s situation i slutet av 80-talet

I morgon träffar jag alla lärare i Eskilstuna för ett kortare anförande på deras Kick-Off inför 2012. Som många kommunala verksamheter står man i Eskilstuna inför utmaningar i denna vår föränderliga värld där annorlunda krav dyker upp.

Ganska ofta tänker jag på Svt i sådana här sammanhang, den statliga TV-kanalen som hade ensamrätt på att sända TV-program tills de kommersiella kanalerna dök upp och helt ställde om förutsättningarna. Till godo för tittarna som plötsligt fick något annat att välja mellan, inte alltid till högre kvalitet men i alla fall något annat. På Svt fick man helt enkelt finna sig i att spelplanen ritades om. När sedan Internet kom och ställde till det ännu mer för Svt:s verksamhet började man så småningom inse att förändringen var där för att stanna. TV-branschen var nu något helt annat än det Svt byggt sin kompetens kring.

Lite så är det ju också för kommunal skola. Vi kan tycka att det är bra det som sker, och många tycker det. Andra tycker att utvecklingen mest är dålig. Men det spelar ingen roll hur vi värderar det.

Men vi måste trots allt förhålla oss till det...

Svt ritade om hela sin strategi och är nu, vill jag påstå, den kanal som tagit störst kliv fram i den nya miljö man verkar i. Många ser nog att public service-kanalen numera leder utvecklingen för hur TV omprövar sin ställning och sina strategier i en högkommunikativ värld där tittarna urskiljningslöst väljer de program de vill se och på det sätt de för tillfället anser passar bäst, genom TV-apparaten, Internet, Pod och till och Twitter och Facebook.

Och här uppstår likheter.

Kommunal skola och Svt har påfallande stora likheter med varandra.

Och kan Svt så kan kommunal skola.

Det tänker jag fokusera en stund på i morgon.

3 comments:

Martin Roth said...

I Sverige finns 290 kommuner och i dessa ett antal olika skolor och ännu fler lärare. Det är inte inte en kommunal skola.

När TV3 utmanade SVTs monopol gjordes detta med amerikansk skräpkultur och som guldkorn VM i hockey. Deras koncept var oerhört intressant till en början, men det höll inte till fullo i längden. Givetvis fick SVT förhålla sig till detta och irrade omkring i början innan de hittade sin själ igen.

De liksom en skolas organisation måste förhålla sig till en föränderlig omvärld.
Jag ser dock vissa likheter med några friskolor och de koncerner som står bakom, men även andra organisationer presenterar sin frälsarteori för skolan, hela skolan, Svea rikes Skola.

Visst det går exempelvis att ha en viss vinstmarginal, men inte i den omfattning som SVTs granskning har visat om man ska behålla kvalité.

Sist men inte minst vill jag påpeka att det är sällan det finns en metod och pedagogik som är lösning för alla elever. Gärna valfrihet och variation för eleverna, men med garanterad kvalité.

Fredrik Svensson said...

Likheterna rör en förändrad spelplan och nya förutsättningar att förhålla sig till...

Lotta Larsson said...

Tack Fredrik för en givande föreläsning i Eskilstuna idag!