Thursday, April 02, 2009

Läxor, fritid och vuxna

Diskussionen om läxor verka pyra ute i vimlet. I alla fall hos vissa av mina vänner på facebook. Jag satt och följde diskussionen där och kom att fundera över att det är en ganska konstig idé det där med läxa. Vi har inget i lagstiftningen som säger att läxa är en del av skolans uppdrag, utan det är en kulturtradition. Det är också så självklart för föräldrar att barnen skall göra sina läxor.

Vissa ser det som en metod att hinna ikapp det man missat, andra som en pedagogiskt arbetssätt som fyller sin funktion. En del tycker det är självklart att läxor skall finnas och ofta utan att man kan förklara något rimligt skäl till dem. Sen finns det dom som vill ta bort läxor helt eftersom det inkräktar på barnets fritid, som man menar bör vara till för lek, vila, återhämtning och social interaktion.

Men kanske ska man innan man bestämmer sig för om läxa är ett bra sätt att öka lärandet ta reda på lite vad forskningen säger.

Så här säger Jan Olof Hellsten, skolforskare Uppsala Universitet:

"Ansvaret för läxorna måste ligga på kvalificerade lärare, som vet vad de pratar om".
SVD

Ingrid Westlund, forskare Linköpings Universitet:

"Många föräldrar tycker att läxor gör att de får en chans att följa barnens skolarbete, och därför är bra. Men Ingrid Westlund menar att det finns andra sätt. Som att prata med sina barn".
Helsingborgs Dagblad

Jan-Olof Hellsten (igen), Uppsala Universitet

"Samtidigt finns det ingen svensk forskning som pekar på att läxor gör någon nytta, säger Jan-Olof Hellsten som har arbetat som lärare, skolledare och forskare vid Uppsala universitet"
GP

Ja säga vad man vill om föräldrar men att utgå från av de kan sköta det pedagogiska handledandet bättre än skolans professionella har jag svårt att se. Men om det handlar om att stötta sina barn och ge dem ökat självförtroende i skolarbetet så är jag med. Och lärandet sker ju överallt och inte enbart i skolan, så kanske är det skolan som bör ändra sitt perspektiv på lärandet...hmmm...tänk om vi hade en skola som var så spännande och stimulerande att de unga inte vill sluta lära mer av ren nyfikenhet. Och tänk om vi då hade en debatt om hur vi får barnen att ägna mindre tid åt skolarbete...? Ja tänk om vi hade en sån skola...

Däremot undrar jag om läxdebatten inte skulle ändra karaktär om man applicerade resonemanget på arbetslivet istället.

Borde vi kanske införa arbetsuppgifter i arbetslivet som ligger utanför arbetstid att ägna sig åt på kvällar och helger...låter inte det bra? Viss del av semestern borde också vara arbetsrelaterad, särskilt om man inte hunnit med dem på ordinarie arbetstid. Och även om skälet till att man halkat efter är chefens...

Nu säger ni väl att de flesta faktiskt redan jobbar en del på sin fritid. Att det handlar om att ta ansvar för sitt arbetsresultat och att det ibland kan innebära visst merarbete. Javisst så är det ju. Men arbetsgivaren kan ju inte i juridisk mening lägga ut obetalda arbetsuppgifter på din tid utanför arbetet. Och det är nog bra det, för vi vuxna behöver ju vila mellan arbetspassen och sen har ju vissa av oss familjer att ägna uppmärksamhet också. Tiden efter arbetet anses vara en rättighet i vårt samhälle. Så nej resonemanget håller inte på vuxna i arbetslivet. Vi behöver vår fritid !

Min fråga blir nu:

Gäller inte detta även barn?

:-)

Fredrik

(Delar ur föredraget "Uppdrag Skola" Klicka på bilden)

7 comments:

Anonymous said...

Ja, det är konstigt att läxor som inte nämns i några slags skoldokument är så utbredda och ses som så självklara. Själv har jag mött argumentet att de yngre eleverna ska ha läxor för att vänja sig vid läxorna tills de börjar högstadiet ...
Jag är inget stort fan av läxor, annat än på frivillig basis, och möjligen i några andra sammanhang där det är motiverat med tillfälliga läxor av olika skäl, men som jag låter vara osagda nu.

Jag har däremot tre starka argument EMOT läxor:

Läxor stöder inte elever som har det svårt i skolan, tvärtom riskerar de att elever halkar efter ytterligare.

Läxor bidrar till elevers stress - vilket har visat sig i ett flertal olika undersökningar om ungdomars hälsa.

Läxor är alltför ofta ett sätt att kompensera bristande undervisning (det som inte hanns med), än pedagogiskt motiverade.

/Janis

Mer utförligt om argumenten:
http://metabolism.wordpress.com/2006/09/13/veckans-metabolism-200637/

joha88 said...

Bra skrivit Fredrik!
JAg tyckte framför allt om det där som Ingrid Westlund sa om att prata med sina barn! Det skallvi uppmuntra men inte Läxor för sakens skull. Jag har jobbat på två rätt framåt skolor dels den som jag jobbar på nu och dels på Vikingaskolan där vi kjobbade med att ge elverna hela veckans arbete på måndag morgon och sedan fick de planera in detta arbete under veckan. En del av tiden gick åt till obligatoriska föreläsningar, laborationer/modullerande men resten av tiden var deras för arbete enskilt eller i grupp. De flestaa hade aldrig läxor hemma och håltimmar existerade inte. Där emot så har vi på nuvarande och på förra det trevlig problemet med elever som inte vill hå hem för e´de har så roligt. En gång på Vikinga fick jag faktiskt åka över til lksoaln efter 20 på kvällen eftersom två elever blivit inlåsta av vaktmästaren. De var så upptagna av sitt arbete att de glömt tiden ;)
Så bort med läxorna och in med ansvar och frihet under ansvar samt hjälp til att ta ansvar!

annemarie said...

Jag ger inga läxor. A-M

Max Entin said...

Inte jag heller. Men det är emellanåt en kamp att försvara inställningen. Skönt att få lite fler argument.

Jessica Fornstam Sundberg said...

Tänker på den tidigare läxdiskussionen just nu, vilken tur att det är upp till var och en att göra läxorna så mycket eller lite man vill. Vill man lära sig mycket- plugga! eller tycker man att det suger, plugga inte då! Alla är vi olika med olika behov och vilja till att studera. Jobbigt om alla ville bli läkare... Läraren har däremot en kniv mot strupen hela tiden, för vad händer om elven inte når målen, jo läraren har inte gjort sitt jobb.
Och varför tror man att lärarna idag inte gör sitt jobb? De om någon gör sina hemläxor, planerar kvällar, helger, lov, och ständiga fortbildningar för att det duger och räcker aldrig med de kunskaper de tidigare förvärvat.

Anonymous said...

Om vi tar bort läxorna från skolan, och istället använder Utvecklingssamtalen på ett mera "seröst" sätt går igenom vart problemen ligger, för att om vi upptäcker att barn ha problem redan i tidig ålder med läxor så kan det finnas olika faktorer till detta, "små" barn kan ju faktist också vara stressade.
Jag tycker Ta bort läxorna och att föräldrar och lärare har bättre och effektivare utvecklingssamtal och skaffar en närmare kontakt mellan skolan och målsman.
Vi börjar skolan i 6 års ålder, vi går MINST till 9:an, om vi gör tiden i skolan effektivare med bättre intresserade lärare så får alla en bättre framtiden,,,Våra barn är Våran framtid!!!
Vi ska vell inte tvinga de att i
7-8 års ålder börja stressa, det kan vell inte vara så vi vill ha det!!!!!!!!!?????

Anonymous said...

Tack de här diskussionerna har hjälpt mig mycket, jag håller på med att argumentera mot läxor, ett jobb från skolan.