Sunday, November 11, 2007

Upp på bakhjulet nu mina vänner :-)

Bert Stålhammars bok ”Ledarskap i balans” (Libris) kan jag rekommendera alla typer av chefer och ledare. Bert är en av få jag känner till som verkligen hängivet intresserat sig för ledarskapets alla skrymslen och vrår. Vist är han en äldre herre, som han själv påpekar i förordet, men insikterna är kanske just därför så många och så intressanta.

Att ledarskapet förändrats de senaste 30-40 åren råder det ingen som helst tvekan om och bokens titel indikerar att det idag krävs både mod och balans för att lyckas. I inledningen ger Bert en tydlig och insiktsfull metafor när han jämför sitt eget cyklande rakt fram med båda hjulen på marken och bägge händerna på styret med 10 årige Victor som kör på bakhjulet, hoppar över diken och uppför slänter. Det räckte gott att cykla rakt fram på asfalterade vägar förr i världen men inte nu längre, det vet Victor. Nu måste man som chef/ledare ta det okända snåriga vägarnas stig och inte nog med det, dessutom måste man få medarbetarna med sig in i det okända. Vilket inte alltid är så lätt.

Och det är detta som Bert är så bra på:

”Att dela med sig av sin kunskap genom ett fenomenalt berättande”

Ni som lyssnat till Berts säkert 1000 tals framföranden genom åren vet jag menar. I boken ger Bert mängder av tips och exempel på hur man som chef/ledare hittar rätt i snårigheten och boken bidrar absolut till chansen att som ledare hitta balansen i sitt eget ledarskap.

Köp boken !


1 comment:

Magistern said...

Har du läst den? ;-)