Wednesday, November 07, 2007

Skolskjutningen i Finland...

Det är en helt svart dag idag. Jag har många gånger genom åren bloggat om att riskerna för att skolskjutningar även når oss häruppe i norr är rella. Nu har det fruktansvärda inträffat i Finland. 7 elever och en rektor sköts ihjäl av en elev som sedan riktade vapnet mot sig själv. Jag tror att psykologen vid Stockholms Universitet Sven Å Christiansons ord i Aftonbladet idag har mer vikt än vi anar:

– Det är viktigt att vi ser personer runt omkring oss som far illa och hamnar utanför. Det är personerna som drar sig undan som kan vara de riktigt farliga. Vi har var och en ett ansvar. Det gäller inte minst skolpersonal.
Aftonbladet 2007-11-07

Det han säger är att alla runt omkring oss har ett ansvar och att skolan kanske har de största möjligheterna av alla att fånga upp signaler om ungdomar (barn) som mår mycket dåligt. Vi vet idag att ungdomar mår allt sämre i vårt samhälle.

Frågan man nu måste ställa sig är vad vi gör med den kunskapen?

Vi måste alla tänka kreativt här om vi skall kunna förhindra fler katastrofer av det här slaget.

5 comments:

Anonymous said...

Jo, det "nordiska folkhemmet" är inte längre vad det varit.

Dagens händelser intar tyvärr plats bredvid nationella trauman såsom bombattentatet i köpcentret Myyrmanni hösten 2002 (7 döda) och bussolyckan i Konginkangas vårvintern 2004 (24 döda), mången finländare kommer säkert senare ihåg var de var då de fick höra om händelsen.

Bengt said...

Jag ska göra en gissning var det kan hända härnäst...

Kanske här? Fruängensskola tvingas spara 2.7 miljonner. Även om pengar inte är lösningen på skolans problem så underlättar det inte när skolorna blir tvugna att dra in för mycket på verksamhet kring elever i problem...

Johanna Graf said...

Just känslan av att befinna sig i ett ekonomiskt trängt läge gör människan egoistisk. Rektorn som sliter med ett miljonsparbeting har nog en tendens att säga: - Kan inte BUP göra någonting? - Den här ungen är verkligen inte ett skolproblem, utan ett problem för barnpsykiatrin. Men det är i skolan man har sin plats, där man känner sig misslyckad, utanför och därför blir det också där man hämnas på vörlden. och oavsett vems fel det är har ALLA vuxna ansvaret för ALLA barn. Tyvärr gör peng- och checksystem att problem får en tendens att privatiseras. Är du inte nöjd med vår skola kan du ta din peng och gå nån annan stans. Även kortsiktigt ekonomiskt tänkande spökar. Budgetår, kvartalsrapporter, konton, verksamhetsområden, kommun- kontra landstingsbudgetar, ja fy fan.

SiggeR said...

Om man följer hur 18-åringens videobuskap på YouTube har utvecklats över tid så är det ganska uppenbart att han har blivit allt mer utagerande, extrem och handlingsinriktad i sitt budskap.
Jag är inte alls övertygad om att skolans ekonomiska förutsättningar spelar någon roll i det har sammanhanget.
Vuxenvärlden måste förstå och ta till sig de nya uttryckssätt som ungdomar använder sig av om man överhuvtaget skall ha en chans att agera i tid.
Det är naturligtvis lätt att vara efterklok, men både i fallet med 18-åringen i Finland och i fallet med de medlemmar i en babyfirma som tog livet av 16-åringen på Kungsholmen borde en vuxennärvaro på YouTube ha kunnat fånga upp ungdomarnas signaler innan det har gått för långt.

Kickelina said...

Ja,var är föräldrarna i det här kan man undra? Har de inte sett att ungen inte mår bra? Jisses amalia...