Wednesday, November 14, 2007

Film Film Film, Skola, Lärande & Kreativitet :-)

Film blir för alltfler skolor ett viktigt verktyg i det moderna lärande. Vi är på väg mot att film alltså inte bara behandlas som passivt konsumerande utan även som en del i det aktivt skapande lärandet. En viktig poäng är att just film till sin natur ligger väldigt nära dagens "ungdomskultur". Ungdomar idag är naturligt vana mediekonsumenter och har därför lätt att förhålla sig till film som uttrycksform och därmed också som lärandeform.

Att skapa film, som arbetssätt i skolan, är på många sätt en utmärkt möjlighet att tex kombinera kreativitet och skapande som verktyg för lärande. Men även ett sätt att låta skola och lärande för en gång skull ta utgångspunkt i "ungdomars och barns värld" och genom det nästan per automatik få engagerade och motiverade "Eleviter" snarare än passiva "Elever". (Ni som följt min blogg eller läst min bok förstår vad jag menar).

Hur som helst! I helgen skall jag till Novemberfestivalen i Trollhättan. Där skall det nämligen ses och läras mycket film. Och innan själva festivalen drar igång skall jag dessutom få förmånen att hålla ett föredrag på "Novemberfredag", en fortbildnings- och inspirationsdag för beslutsfattare, skolledare, pedagoger och fritidsgårdspersonal med fokus på ungas skapande med digitala uttryck.

Eftersom jag verkligen är en hysterisk filmoman så är jag väldigt glad över att kunna vara kvar hela helgen på "Novemberfestivalen" och verkligen få hänge mig åt film på ett annat sätt än genom det utbud som min lokala DVD uthyrare tagit på sig ansvaret att bestämma över.

Bland annat skall 2007 års festival invigas högtidligen med en stor galapremiär av Josef Fares nya långfilm Leo! En film som, efter vad jag förstått, tar upp det högaktuella ämnet "oprovocerat våld" och som sannolikt ställer ett antal intressanta och relevanta frågor i ämnet.

Men Novemberfestivalen
är första hand Sveriges nationella arena och tävling för unga oetablerade filmare. Årets festival är den tolfte i ordningen och de tävlande filmerna kommer från landets alla 19 regioner. Under festivalens tre dagar visas över 60 av Sveriges bästa filmer gjorda av unga filmskapare. Filmerna tävlar i klasserna lättvikt (0-16 år), mellanvikt (17-21 år) och tungvikt (22-26 år) och bedöms av en kvalificerad jury.
Källa www.novemberfestivalen.nu

Det är inte varje dag man får se många unga filmares alster och självklart och möjligheterna stora att nya stjärnor föds på filmhimlen just denna helg? Hissnande :-) Det skall bli grymt spännande och skoj.

Och lärorikt !

1 comment:

IT-mamman said...

Rekommenderar absolut alla över 15 att se filmen! Eller vad säger du, visst var den stark?
Kul att träffa dig och att höra ditt föredrag!