Saturday, February 03, 2007

Om jag var kommundirektör....

...så skulle jag föreslå för politikerna att omvandla alla skolor som vill, och kan förklara varför, till kommunala friskolor. Detta för att de skolor som klarar sig bra på egen hand inte behöver så mycket kontroll och "styrande" och de kräver heller inte särskilt mycket extra resurser och uppmärksamhet av förvaltningens alla tjänstemän. De skulle kunna få den frihet under egen styrelse som de så väl behöver för att utvecklas än mer. Den stora poängen med denna strategi skulle vara att kommunens förvaltning då istället kunde fokusera alla resurser på att vända de skolor som inte fungerar fullt så väl kring lärandet.

Fler bloggar om:


4 comments:

Henrik said...

Well, jag kan inte annat än hålla med. Btw, har lite intressanta och, tja, roliga nyheter kring Ipodprojektet som Rektorsakademien lanserade i höstas. Eller åtminstone vad som har hänt i dess kölvatten.

Fredrik Jeppesen said...

Tell me about it :-)

Henrik said...

Skickar ett mail, alt diskuterar detta på Berns ;-)

Fredrik Jeppesen said...

Gärna båda :-)