Wednesday, February 08, 2012

Nu startar Rektorspanelen

Nu startas en ny viktig instans för skolutveckling i Sverige. Tankarna är hämtade från olika håll, men går sammanfattningsvis ut på att erbjuda ett antal särskilt utvalda rektorer (150-200) att ingå i en "panel" där vi kontinuerligt stämmer av olika frågor runt tex skolutveckling, lärande, ledarskap, samhällsutveckling, ungdomar. Syftet är att låta rektorer få delta aktivt i utvecklandet av frågor för opinionsbildning eller andra aktiviteter som för svensk skola framåt.

Mer information om detta kommer så småningom upp på www.rautveckling.se

Med hjälp av "Rektorspanelen" kan vi tillsammans bygga direkt-kunskap om hur svensk skolas viktigaste chefer, rektorerna, tänker i olika frågor, och genom det påverka olika delar i samhällskroppen att ta ett mer aktivt ställningstagande i frågan om svensk skolas framtid.

Vi kan också låta rektorerna stämma av viktiga frågor med sina lärare och på så sätt få med hela skolans personal som indikator på var skolor står i olika frågor.

Rektorspanelen kommer att bestå av ett par hundra aktiva rektorer (gr, gy), förskolechefer och skolchefer med geografisk spridning över landet och som representerar skilda en spridning inom det socioekonomiska spridnigsfältet. Det är viktigt eftersom vi vill ha så stor representation för svensk skola som möjligt.

Vi söker nu intresserade rektorer för en "första grupp". Maila fredrik@rektorsakademien.se

Work in progress...

No comments: