Wednesday, February 08, 2012

BibMeet 2012

På SETT2012 kommer vi erbjuda alla som är intresserade av skolbibliotekens roll i det moderna lärandet en särskild aktivitet. det är ett samarbete med nätverket BibMeet. Skolbibliotekarier och passionerade skolbiblioteksanvändare berättar i snabbt tempo om; litteratursamtal med twitter, omistliga databaser, bibliotekskunskap med geocaching, QR-koder, källkritik och mycket mer... Allt filmas, taggas och streamas.


Alla som deltar i konferensen är varmt välkommen att dela med dig av ideer och erfarenheter eller bara lyssna. Uppge i din anmälan till SETT om du vill delta aktivt på BibMeet. Skriv gärna ämnesområde. Efter BibMeet är det mingel!
BibMeet arrangeras av Medioteket, elisabeth.soder@stockholm.se och Skolbibliotek.se, cbengtsson2@gmail.com i samarbete med SETT2012.

Registrering till konferensen http://www.settdagarna.se

I regeistreringen kan du också ange om du vill bidra aktivt som "talare" och bidra till innehållet.

Följ SETT2012 på Facebook: http://www.facebook.com/SETT2012

Följs SETT2012 på Twitter: @SETT2012

No comments: