Monday, February 06, 2012

Den Nya Rektorsutbildningen

Nu startar vi tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en ny rektorsutbildning med namnet Den Nya Rektorsutbildningen. Innehållet har tagits fram i ett lärdesignarbete mellan Rektorsakademien Utveckling och Hyper Island, Sveriges absolut mest intressanta ledarutvecklare med verksamheter i Sverige, England och USA.

Anmäl dig här: www.rautveckling.se

Det som präglar Hyper Island och Rektorsakademien Utvecklings gemensamma intresse- och kompetensområde är lärande, ledarskap och modern kommunikation utifrån ett globalt och lokalt (glokalt) perspektiv på samhällsutveckling. Det har gjort att vi med våra respektive spetsinriktningar lyckats sätta samman en riktigt relevant rektorsutbildning där systematisk verksamhetsutveckling står i fokus, med skolutvecklings-rötterna rakt ned i det konkreta som rektorer har att omfamna varje dag.

SKL kommer att ansvara för dels kvalitetsarbetet och input i det vidare utvecklingsarbetet, det vill säga säkerställa kvaliteten.

Utbildningen som omfattar teorier och modeller inom ledarskap, lärande, kommunikation och förändringsarbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen är 2 terminer lång och startar 21 mars, i Stockholm i närheten av Telefonplan. Fler starter kan komma i fråga om stort intresse finns, eventuellt redan i augusti 2012.

Se Filmen:

Den Nya Rektorsutbildningen from Hyper Island on Vimeo.


Pressmeddelande från Sveriges kommuner och Landsting

Ny rektorsutbildning med fokus på ledarskap
Rektorsakademien Utveckling och SKL startar tillsammans Den Nya Rektorsutbildningen. Programmet ska stärka rektorers ledarskap för att kunna möta den svenska skolans förändrade krav.

– Behovet av en mer konkret rektorsutbildning som kompletterar den statliga är stort. Samhällets förändringar i en allt mer global och digital värld ställer helt nya krav på skolan och inte minst skolans ledarskap, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rektorer och förskolechefer behöver rätt förutsättningar och rätt kompetens för att lösa sitt uppdrag. SKL och Rektorsakademien har lyssnat på cheferna i svensk skola och vad de anser krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Resultat är en ny fortbildning med fokus på det dagliga ledarskapet.

Utbildningen startar i Stockholm den 21 mars och vänder sig till rektorer och förskolechefer, såväl i kommunal verksamhet som med fristående huvudmän. Ett krav är att man har genomgått den statliga utbildningen.

– Den Nya Rektorsutbildningen är unik i sitt slag. Utbildningen anpassas utifrån skolans nya villkor och håller den höga kvalitetsnivå som krävs. Det visade den tre dagar långa pilotutbildningen med 13 rektorer och förskolechefer som genomfördes innan jul, säger Fredrik Svensson, Rektorsakademien Utveckling.

Utbildningen sker i form av föreläsningar varvat med workshops. Deltagarna får utveckla sitt ledarskap och sin förmåga att reflektera, ge och ta feedback samtidigt som de arbetar med sin egen verksamhet. Praktikfall och möten med framgångsrika chefer och ledare i och utanför skolan är andra viktiga inslag.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med och leds av bland annat processledare från utbildningsföretaget Hyper Island.

Fakta:
De teorier och modeller som Den Nya Rektorsutbildningen utgår från vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen har ett vardagsnära perspektiv så att deltagarna kan koppla teorier, metoder och verktyg till sin egen verksamhet. Områden är bland andra:
• Ledarskap
• Kommunikation, retorik, svåra samtal och förhandlingsteknik
• Grupputvecklingsprocesser och grupphandledning

Utbildningen består av 13 heldagar under två terminer. Den Nya Rektorsutbildningen planerar att genomföras på fler orter i Sverige. Det kommer också att vara möjligt att skräddarsy utbildningar för kommuner och fristående huvudmäns unika lokala behov.

Den Nya Rektorsutbildningen skall inte förväxlas med Skolverkets Rektorslyftet eller Rektorsprogram.


No comments: