Monday, February 13, 2012

Kreativitet, dagdrömmeri, lärande och idébrist

Kreativitet är en av framtidens mest värdefulla tillgångar. I en tid av allt snabbare processer blir förmågan att komma upp med nya lösningar, idéer, produkter eller tjänster som bygger värde bara viktigare och viktigare. Det är en fråga om kreativt lärande, snarare än om repetitivt återgivande av fakta eller beteenden. Den eller de som fastnar i det får redan idag snabbt stora problem.

Vi brukar ofta prata om kreativitet som att det gäller att använda fantasiresursen bättre, att det genom att utnyttja fantasin komma upp med nya fantastiska tankar. Fantasin handlar om kognitiva processer i hjärnan där vi skapar inre bilder fria från sinnen som syn, hörsel eller känsel. Fantasin är oerhört viktig, men kreativitet handlar också om något annat.

Kreativitet är inte i huvudsak en medfödd genetiskt nedärvd egenskap, det är framförallt en övningsbar färdighet”

Färdighet i bemärkelsen att få saker att gå från fantasi till verklighet, i en bred mening naturligtvis. Det är först när idéerna får praktisk tillämpning som de blir riktigt intressanta för andra människor. Fram till dess kan man om man vill hårdra det "dagdrömmeri". Det är inte så att dagdrömmeri saknar värde, tvärt om. Dagdrömmeri kan vara ytterst verkningsfull om man också har förmågan att skrida till verket och genomföra. Dagdrömmare kan också fungera som inspiration åt andra som kan ta "drömmen" vidare, vilket då också betyder att samarbete, samverkan och kollaboration är avgörande metoder för att allas intellektuella kapital tas tillvara. Givet att man samtidigt försöker bryta ny mark och inte direkt falla alltför djupt in i gamla lösningar och fotspår.

Min egen erfarenhet av detta är att en av de viktigaste parametrarna är att "göra" går före "tänka för länge". Risken är nämligen att när vi tänker och tänker på en idé är att vi snabbt hamnar i problematiseringar som många gånger får stora konsekvenser, inte sällan i att vi av "rädsla för att göra fel" beslutar oss för att inte göra något alls. Idén dör.

Wether you think you can or think you can't you're right....
Henry Ford

Det gamla uttrycket "Det är inte brist på idéer som är problemet, utan brist på genomförare"
är därför mer högaktuellt idag än någonsin tidigare.

Mitt tips är därför att anställa "dagdrömmare". Lyssna på dem och samarbeta med dem, för i kölvattnet av dessa galningar kan riktigt stora värden skapas av bara farten.

=:)

No comments: