Friday, February 10, 2012

Brev från orolig Framtid...

Hej världen.
Mitt namn är Framtiden och jag skriver till er för att ställa några frågor som jag inte finner svar på. Jag undrar om ett kortare yrkesgymnasium för de som är skoltrötta är så väldigt bra? Jag antar att tanken är att "befria de outvecklingsbara" från teoretiska studier och därmed spara resurser. I så fall är det ju den största satsningen i världen just nu som går ut på att medvetet sänka kunskapsnivån när alla andra länder gör allt för att säkra kunskapsutveckling. Jag läste om det i Dagens Nyheter idag och började fundera på vad förslaget egentligen betyder?

Jag har nämligen hört att kraven på teoretiska kunskaper och tänkande blir allt viktigare inom alla yrkesområden i samhället, att även praktiska yrken behöver människor med teoretisk bas. Om det nu stämmer, hur kan det då komma sig att man tycker det är bra att "oförbereda" en ansenlig mängd ungdomar bara för att de mitt i sin utveckling är lite trötta på skola? Är det då inte klokare att skapa utveckling av skolans arbete så att de får upp motivationen, eller är det för dyrt och jobbigt. Att sänka kunskapskraven verkar ju i nån mening enklare, det kan jag hålla med om.

Men hur smart är det?

Är det så, som det beskrivs i artikeln, att syftet i första hand är att minska avhoppen från gymnasiet och på så sätt snygga till siffrorna i statistiken? Eller är det för att tillfredställa ett stort behov på arbetsmarknaden av underutbildad arbetskraft. I så fall är det ju sensationella nyheter, eftersom det till motsats från andra delar av världen skulle vara en styrka att som individ att inte kunna så mycket just i Sverige.

Om det nu är så bra som ministern säger så är det ju jättebra, för om 10 000 ungdomar per år går ut gymnasiet utan teoretiska kunskaper så blir ju det en jätteresurs för Sverige. På 10 år har vi 100 000 nya lågutbildade personer. Om minsterns tes däremot inte håller så blir det ju å andra sidan en mänsklig katastrof för de inblandade, dvs vi alla.

Om jag får råda, i egenskap av Framtiden, så skulle jag satsa på att få de 10 000 ungdomarna nyfikna och motiverade för att lära och på ett 10-årsspann skapa 100 000 bättre förberedda individer för det samhälle jag just nu står och blickar ut över. För det jag ser är ett ännu mer komplext samhälle, mycket olikt det ni nu jamsar runt i.

Jag undrar om inte Eva-Lis Siren är något på spåret här:

– Man kan inte lura ungdomar att tro att de klarar sig utan svenska, engelska och matematik och att den här korta utbildningen ger dem möjligheter på arbetsmarknaden. Särskilt inte när vi har en skyhög ungdomsarbetslöshet och dessutom en debatt om höjd pensionsålder, och beredskap för att byta arbete några gånger under yrkeslivet, säger Sirén, DN 10 feb 2012

Tänk efter före du tänker om....

Mvh

FramtidenHälsningar Framtiden

2 comments:

Anonymous said...

Man kan ju alltid vända och vrida på alla resonemang. Dagens treåriga yrkesutbildningar har ju knappast lyckats med att höja kunskapsnivån nämnvärt jämfört med de tidigare tvååriga linjerna så det finns ingen given koppling mellan den skillnaden i tid och kunskapsnivå om man ser tiden som enda faktor.

Med tanke på hur lite som verkar göras under dessa tre år så borde det ju gå att hinna med detta på två år, i alla fall om man lyckas väcka deras nyfikenhet och intresse.

Tiden är nog inte den avgörande faktorn, utan bristen på motivation och nyfikenhet. Det är absolut den vi måste bli bättre på att hitta. För ärligt talat, tempot i de teoretiska ämnena, framförallt på yrkesprogrammen, går som bäst i slow motion. Det är nästan en förolämpning mot mänskligheten hur låg nivån ibland kan vara på utbildningar för nästan vuxna personer.

/Innuendo

Hans Nilsson said...

Så sant. Hur någon ansvarig dessutom, kan få det till ett bra förslag att vi ska se till att få 100000 outbildade för framtiden, är närmast sanslöst. Å andra sidan så kanske de blir bra på ett använda en penna. Det är ju så provocerande med läsplattor mm. Det ska de ju i alla fall slippa.