Thursday, December 09, 2010

Årets Framtidschef utses på Kompetensgalan 16 mars 2011

Den 16 mars 2011 är det dags för Kompetensgalan på Grand Hotel i Stockholm. Det är tidningen Chef och ett antal företag och föreningar som står bakom galan vars syfte är lyfta fram och premiera framgångsrika chefer i ljuset för och naturligtvis också få dem att sprida sina goda idéer till andra.

I år har det instiftats ett nytt pris som jag fått den stora glädjen att få delta i jurygruppen för. Priset heter

"Årets Framtidschef"

Prisets syfte:
Priset ska gå till en chef som genom lyhördhet och mod att tänka nytt, har lett yngre medarbetare mot goda resultat

Kriterier:
Pristagaren leder en arbetsgrupp eller en verksamhet med huvudsakligen yngre förmågor (upp till 30 år).
Pristagaren har visat på god förmåga att påverka personalen att förstå, instämma och anpassa sig till vad som behöver göras och hur det kan bli gjort effektivt.
Pristagaren har genom sitt arbetssätt hitta nya sätt att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar att lösa de gemensamma uppgifterna.
Pristagaren har verksamhetsfokus i sitt ledarskap och kan visa på goda resultat.

Juryn har sammanträtt två gånger och vi hade inför första mötet uppgift att läsa på alla nominerade kandidater och under mötet plockade vi sen ut 7 chefer för djupresearch. Mycket diskussioner blev det förstås, men samtidigt noggrant utfört.

Tidningen Chefs medarbetare har sedan djupintervjuat dessa sju spännande personer och tagit noggranna referenser i deras närhet. Ett riktigt hästjobb faktiskt, de som leder det arbetet är rena proffs om jag får säga det själv.

Så i förra veckan fick juryn en ny bibba underlag som, om möjligt, gjorde det hela ännu mer komplicerat. Av de sju fantastiska chefer vi hade att resonera kring enades vi om att välja ut tre stycken slutkandidater, som alla kommer lyftas fram på Grand Hotel, varav en kommer att vinna det nya priset "Årets Framtidschef".

Jag måste säga att det ligger ett imponerande gediget och givetvis osynligt arbete bakom varje pris på Kompetensgalan och jag är hemskt glad över att ha fått möjlighet att vara med att påverka valet av "Årets Framtidschef".

De som vinner i varje priskategori kan vara övertygade om att deras arbete och ledarskap vridits både ut och in....ett par varv... åt varje håll....

Vi kommer se många värdiga finalister och vinnare den 16 mars !

:-)

No comments: