Thursday, January 18, 2007

Ordningsbetyg igen

Jaha? Men det vore mer intressant att diskutera varför vi sannolikt har mer negativa bteenden sett ur inlärningsperspektiv i dagens skola än för 50 år sedan. För känner vi till fler av orsakerna kan vi finna verktyg för att lösa problemet.

Betydande forskning pekar på att vi ur samhällsperspektiv sedan en tid lämnar den hierarkiskt uppbyggda organisationen som fungerat tillfredställande i industrisamhället. En stor poäng med den var att den i industrisamhällets monotona arbetsstruktur förenklade organisationen i t.ex fabriker, produktionsföretag med enklare arbetsuppgifter. Ökad kommunikation i kölvattnet av kraftig teknologiskt utveckling har nu gjort att de kommunikativa fördelarna av den hierarkiska organisationen minskar i samma takt som arbetsuppgifterna flyttas från prokution i fabriker till ett tjänstesamhälle. Det är inte längre så att auktoritet automatiskt kommer med den tjänsteställning man har, och med auktoritet avses här chefer, lärare, politiker m-fl.

I de nätverksbaserade strukturerna i samhället måste man istället förtjäna auktoritet genom sitt agerande. Medlemmarna i organisationen är beroende av att i sitt nätverk fånga in de auktoriteter man kan lita på ger en ny kunskap och förståelse. Exempel: En elevgrupp i skolan kan fungera mycket väl tillsammans med en lärare medan den kan vara mer eller mindre omöjlig med en annan. Tricket ligger i att den första läraren utvecklat kommunikativa emotionella beteenden som gör att gruppen ser honom/henne som den auktoritet hon behöver vara. Den andra läraren frustreras över att det minsann inte är som förr, man skall ju lyssna på läraren för att läraren är lärare. Vid sidan om detta ligger givetvis att läraren också måste vara kunskapsmässigt kompetent.

det vi ser idag är ett aukritetsfall där skolan inte längre har den självklara ställning som för 50 år sedan. Eleverna lyssnar hellre på sina egna utvalda auktoriteter, och tyvärr blir det ibland både komplicerat och destruktivt.

Det här kan man givetvis ha åsikter om men detta är vad forskningen säger oss.

Slutsatsen av detta bör vara självklar. Man kan inte möta nya problem med gamla metoder. Särskilt inte med motivet att de fungerat för 50 år sedan, vilket i sig är osäkert om de verkligen gjorde.

Istället bör skolan göras om från grunden för att anpassas till den nya samhällsordningen och de behov som kommer därav. I England t.ex. har man planer på att bygga om betydande mängder skolor för skapa god jordmån för lärare att utveckla sina arbetssätt så att auktoritetn kan återskapas. Det vore relevant att diskutera det. Prallellt måste man också diskutera ledarskapet hos skolledare och lärare så att fokus flyttas till att ge skolans personal möjligheter att förtjäna sin auktoritet. Auktoritet är fortfarande mycket viktigt för att en cehf eller lärare skall fungera.

Fler bloggar om:

1 comment:

Lekne said...

Hej!
Jätteskoj att hitta till dig. Var lärarstudent i två terminer på Broängen när du var rektor där, var i en fyra ena terminen och i Uttrans skola andra terminen (ungefär i tid med att du slutade som rektor).

Nu har jag studerat i 5 terminer och ställer mig fortfarande frågande till: HUR GÖR MAN? Du skriver:
"Tricket ligger i att den första läraren utvecklat kommunikativa emotionella beteenden som gör att gruppen ser honom/henne som den auktoritet hon behöver vara."

Jag har mycket vilja, egna barn och 10 års erfarenhet av andra yrken, ändå undrar jag; HUR GÖR MAN? I teorin kan det ibland låta så enkelt - men i mötet med eleverna så är det såååå svårt.

well, jag kommer att fortsätta kika in hos dig och på rektorsakademin, nu när jag hittat hit. Du är en mycket bra inspirationskälla!
Have a nice day!