Wednesday, January 03, 2007

Betygsdebatten Kunskapsskolan och globaliseringens krav

Regeringens ambitioner är att införa tidigare betyg och man vet att man har majoriteten av befolkningen med sig, de flesta av dessa vill ha betyg från åk 6. Frågan som tidigare debatterats är när de tidigare betygen skall införas. Nu tar debatten en annan väg eftersom Kunskapsskolan ansökt om dispens för att kunna ge sina elever betyg från åk 6.

Anders Hultin, vd på Kunskapsskolan, vill öka arbetsinsatsen bland eleverna.

- Eleverna jobbar mer intensivt när vi formellt betygsätter dem, säger han till Dagens Nyheter.

Aftonbladet 2007-01-03

Ett genidrag av VD Anders Hultin som i och med detta visar att han lärt sig mycket om skolans marknadssituation. I stort sätt alla föräldrar som gillar betyg i åk 6 ser detta i en tydlig debatt kring detta stärks varumärket Kunskapsskolans position i sin målgrupp. Bara idag finns ett 20 artiklar över landet.

Min egen inställning till betyg är att det kan vara bra med betyg tidigare, som tex åk 6 eller 7. Som det är idag först i åk 8 ställer till en hel del problem. Viktigt är ju att läroplanen och kursplanerna skrivs om så att tydliga mål definieras för de lägre åldrarna, på så sätt kan nog målen bli tydligare för lärare och elever. Däremot är jag ganska säker på att kvaliteten i undervisningen tyvärr inte påverkas avgörande av när betygen sätts, dvs sett ur ett globalt konkurrensperspektiv. Och enligt min mening är det oerhört viktigt att diskutera HUR undervisningen bedrivs och vilka kunskaper och färdigheter för det nya samhället vi utvecklar hos barnen. Det diskuteras alldeles för lite. Tyvärr har vi likt USA en test och provinriktad skola och inte en lärandeskola på många områden. I USA brukar strategin "No Child Left Behind" kallas "No Child Left Untested" bland insatta pedagoger. Man börjar alltså inse värdet av att fokusera på lärandet igen eftersom man känner att eleverna endast lär sig "utantillkunskaper" i en prov och testpräglad skola. Man missar många förståelsemål och har svårt att analysera och tex problemlösa i grupp eller tänka "utanför boxen" (innovativt).

I detta sammanhang spelar tidpunkten för betyg mindre roll och ligger långt efter VAD som sker i undervisningen. Får man ordning på båda sakerna, dvs när och hur betyg sätts och om undervisningen utvecklas finns stora möjligheter till framgång tror jag. Det ena förutsätter det andra.

Fler bloggar om:

4 comments:

Magistern said...

Anders Hultin tänker marknadsekonomiskt och kan måhända vara ett geni på det området, men hans uttalande är utan förankring i den verklighet jag lever i - ålning medelst hasning i den lervälling som kallas skolan. Det märkliga är att han verkligen tror att det är så (att betyg gör att eleverna jobbar mer), utan att någonsin fysiskt deltagit under en normal skoldag i vuxen ålder.

Fredrik Jeppesen said...

Nej det är sant och vet jag ju inget om, dvs hur mycket Hultin är insatt i undervisning. Men det var inte det jag skrev om riktigt heller. Jag menade att Hultin är en marknadsförare, resten vet andra mer om.

Men det är lite roligt det du tar upp eftersom det är skillnad på att göra saker rätt eller göra rätt saker. Om man nu tror, som Hultin, att betyg gör att eleverna "jobbar mer" så faller man ju i fällan eftersom att om eleverna jobbar mer med fel saker så spelar det ju ingen roll om de skolkar eller jobbar mer. Utfallet är ju i båda fallen knappast optimal måluppfyllnad, dvs optimalt lärande.

När det gäller betyg så är det ganska enkelt att inse att betyg aldrig kommer att försvinna och faktum är att det inte spelar så stor roll heller. Detta eftersom betyg inte har något med lärande att göra, möjligen i den meningen att den dödar motivation för somliga elever. Till syvende och sidst är det ändå kunskapen och förmågan att använda den i livet som spelar roll. Jag tror inte på betyg som pedagogisk metod. Framförallt inte för de elever som behöver hjälp med just motivationen för sitt eget lärande.

:-)

Ålning medelst hasning....ha ha ha :-)

Magistern said...

Nej, jag vet att betygen aldrig kommer att försvinna, men jag kommer alltid att vara en finne i röven på de som anser att betygen skulle vara en motivator, något som alltså Hultin påstår. Därför måste jag racka ned på honom.

Som f d officer har väl du beordrat ålning medelst hasning mer än en gång, va? ;-)

Fredrik Jeppesen said...

That´s the spirit :-)

Too many times darling...too many times...och jag har konstaterat att ålning medelst hasning inte bara är obekvämt, det går också långsamt och är ytterst inneffektivt. Har man hamnat i en situation där det sättet att ta sig fram på är nödvändigt bör man backa och ta en annan väg :-)

He he :-)