Friday, February 19, 2010

Det börjar skramla längst in i tunnan....

Läste idag ett inlägg i SvD från Camilla Lindberg, folkpartiets IT-politiska talesperson. Jag kan konstatera att det trots allt finns de politiker som ligger sömnlösa över den omoderna skolan, även om skolministern inte gör det. Camilla berättar om sina ideer om IT i skolan, och hon spar inte direkt på krutet.

Bland annat avslöjar hon mellan raderna att hon tänker försöka få Jan Björklund att intressera sig för IT i skola och lärande. En inte helt lätt uppgift som ni som hängt med känner till. Moderniteten i skolan avseende tillgänglighet till datorer är ju inget han ligger direkt sömnlös över. Camillas inlägget är en smula rörigt och avslöjar hennes relativt grunda förståelse för skolan som kultur, och kanske är det det som gör hennes inlägg så tight. Hon rör på politikens annars så förseglade läppar i ämnet och för de ska hon ha all den cred man kan skaka fram.

Jag antar att inlägget är ren råsop till sin partiledare, en sop som inte direkt är diskret:

"Folkpartiets mål är ambitiöst. Vi vill se världens bästa skola. Det kräver en skola där IT både står på schemat och är integrerat i undervisningen på flera andra sätt. Annars kommer vi hjälplöst efter – att vara världens bästa skola anpassad för 1900-talet är inte nog."
Camilla Lindberg, Svd 2010-0219

Idén om IT som ett ämne i skolan tycker jag bör förbli just en idé.

"Den känns onödig att diskutera, eftersom den helt enkelt är sprungen ur ett 1900-talstänkande"

Olika former av digitala kommunikationssätt är i sig själva verktyg som om de används utifrån den verklighet vi lever i allra högsta grad är en del av den process vi kallar lärande.

Jag hade önskat att hennes inlägg spetsats ännu mer och att hon ställt mer tydliga krav på en skola som förändrar sina lärprocesser (metoder) och sin kunskapssyn från att präglas av 1900-talets krav på medborgaren till att utvecklas mot de krav som ställs i det 21a århundradet. Samtidigt gissar jag att det är just vad Camilla kan mena med sitt inlägg, utan att ens veta om det.

I så fall håller jag med henne.

Trevlig helg....

5 comments:

Lovisen said...

Dagens ungdomar har så stora kreativa resurser som går att använda för att skapa nya former för undervisningen och för att hitta alternativa vägar att nå de uppsatta kunskapsmålen. På vilket sätt lyckas verksamheten utnyttja denna kompetens genom att ge eleverna möjlighet att påverka sin utbildningssituation? Om denna möjlighet ges, kan den då leda till mer engagemang från eleverna och i förlängningen till en förbättrad inlärning och förståelse och högre måluppfyllelse? Och om denna positiva förändring sker inom verksamheten, följer den då med eleverna ut i arbetslivet och på så sätt gagnar både verksamheten i stors samt den aktuella branschen genom att nya tankar och idéer prövas och kanske etableras?

Riskerar inte alla inblandade miste om en stor möjlighet till utveckling om denna kompetens ignoreras?


/Lovisa

Mattias said...

Så bra du skriver. Håller med dig till hundra procent. IT ska absolut inte vara ett eget ämne. Det vore som om "skriva med penna och papper" vore ett eget ämne i skolan

Camilla said...

Hej, jag menade just att it bör integreras i alla ämenen och att skolan måste ta till sig nya lärformer såsom te.x spel. Men att skriva enbart det blir väldigt luddigt, att istället kräva att It läggs in i teknikämnet är ett konkret förslag och på så sätt en början till diskussion.
Om mina ytliga kunskaper om skolans kulturer får jag väl erkänna att jag jobbat som lärare i 10 år...
Camilla

Johan Groth said...

Det är möjligen bra att våra rikspolitiker vaknar upp efter en lång törnrosasomn inom området IT i skolan. Det kan dock inte vara skäl att vrida klockan tillbaka inte tio men kanske tjugo år. IT som eget ämne i skolan och hur man undviker nätmobbing verkar vara så långt analysen och förlsagen sträcker sig.

Det finns ju hur mycket som helst skrivet och tänkt kring en modern, IT-baserad skola där de möjligheter tekniken ger kan påverka allt från dialogen med föräldrar via den ofta tunga posten skoladministration till det pedagogiska arbetet.

IT påverkar så mycket, lokaler, schema, läromedel, ämnesindelning ... Kan inte någon hjälpa Camilla och hennes kollegor att komma ikapp?

Fredrik Svensson said...

Lovisen har så rätt så rätt....