Tuesday, February 23, 2010

Därför bör vi satsa mer på skolan...

Vi har utan tvekan tänkt helt fel de senaste 20-30 åren när det gäller ungdomars betydelse för framtida välfärd. Alla vet om det och alla pratar om det, men ändå har vi valt den enkla vägen att blunda för det. "Ungdomar måste få känna på livets hårda skola", var det någon som sa på ett av mina föredrag för ett tag sen. Attityden är att ungdomar inte är lika mycket värda som vuxna och att de har hela livet på sig att bygga sina liv. "De borde skärpa sig och söka jobb ordentligt", är en annan vanlig kommentar jag möter.

Ungdomsarbetslösheten är idag större i Sverige än andra länder enligt Svenska Dagbladet (10-02-23). En del talar om en kommande katastrof om inget görs.

Jonas Johansson Eskilstuna, 22 år:

–Problemet är att det är extremt många sökande på de få platser som finns. När jag sökte jobb på Kjell & Company var det 800 sökande till tio platser.
Svd 10-02-23

När vi vuxna födda på 50-60 talet gick ut gymnasiet var vi mer eller mindre garanterade ett hyfsat jobb i nån bank eller så. Klart det är tuffare på dagens arbetsmarknad, det går inte att jämföra.

Ändå är det vi vuxna som pekar med pekpinnen och utgår från vår erfarenhet!

Genom att unga idag har störst problem att få sysselsättning så innebär det en mycket stor samhällelig välfärdsrisk. Att ha så många i långvarigt utanförskap skapar ett stort och tungt ansvar för dagens och framtida politiker. Somliga menar att om inget görs så riskerar så mycket som var tredje ung människa att hamna utanför. Enligt Svenska dagbladet till exempel var siffran i januari 2010 uppe i 29,1 procent. Insatta personer som tar bladet från munnen är oroliga för sifferexcercerandet och vår tendens att sopa eländet under mattan.

–Därför blir det fel att säga att var fjärde ungdom är arbetslös. Det korrekta är att var tredje av de unga som vill jobba är arbetslös. Det är en fundamental skillnad, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.
SvD 10-02-23

Det verkar som om maktens statuskorridorer ogärna pratar om detta med en allt mer utsatt ungdomsgrupp, man väljer istället att uttala det som passar ens egna agenda bäst. Särskilt i valtider. Men icke för ty så ser ungdomssituationen ytterst allvarlig ut om inget reellt görs åt saken med långsiktighet som ledstjärna.

Lite längre ned mot slutet av artikeln kommer den verkligt intressanta kommentaren och den som också innehåller grunden för hur vi bör förhålla oss långsiktigt. Det är Clas igen:

"Han vill helst se ett annat mått för arbetslösheten, lika för alla länder. Nu är risken att fokuseringen på massarbetslöshet leder till att de ungdomar som mest behöver stöd tappas bort.

–Ofta diskuteras generella åtgärder för alla arbetslösa ungdomar. Men det är inte där skon klämmer värst. Det som behövs allra mest är insatser för ungdomar utan fullständiga betyg från gymnasiet eller ens grundskolan. De har mycket svårt att konkurrera om jobben, säger han."
SvD 10-02-23

Där skon klämmer som värst hävdar Clas med all rätt. Det är dem vi inte når alls som får betala för vår fyrkantighet. Men självklart klämmer hela skon eftersom den är på tok för liten och omodern. Slutsatsen av Clas tankegång är att det står allvarligt till för Svensk välfärd om vi inte tar händerna från ögonen och verkligen ser vikten av en levande och modern skola med verksamheten inriktad mot att ge ALLA de förutsättningar de behöver.

Man antar att ungdomsarbetslösheten blir en valfråga i år och att partierna kommer buda över varandra i åtgärder. Men risken är att de inte lyssnar. De verkar fullt sysselsatta med att se saker och ting strikt utifrån "ämnestänkandet". "Ungdomsarbetslöshet har med arbetsmarknadspolitik att göra så därför ansvarar arbetsmarknadsdepartementet för det", tycks vara melodin. Ämne för ämne hanteras separat och man har svårt att se sambanden mellan en fungerande, intressant och stimulerande skola och det framtida kompetensbehovet.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto visar här hur han tänker:

"Allas vilja till arbete måste tas till vara för att utanförskapet på arbetsmarknaden ska kunna brytas. Arbetsmarknadspolitiken måste därför förändras och få ett tydligare fokus på jobb och effektiva insatser för dem som står allra längst från arbetsmarknaden."
www.regeringen.se

Lyssna på analyschefen Clas Olsson (Arbetsförmedlingen) och prata med sen med din polare Jan Björklund, Sven Otto. Du är nära sanningen, men väljer istället att mumla.

Den viktigaste åtgärden är naturligtvis, långsiktigt, att lyfta ledarskapet , modernisera skolan och göra den intressant och spännande så att så få ungdomar som möjligt lämnar den oförberedda och fler lämnar den med vässade kunskapsklor.

Därför bör vi satsa mer på skolan !

No comments: