Wednesday, November 26, 2008

London Calling!

För tredje året i rad anordnar vi en exklusiv nätverksträff för de som reser till BETT Show. Träffen arrangeras i samarbete med Apple och vi riktar oss till dig som är nytänkande, nyfiken och som söker ny inspiration och nya kontakter.

Kl 21.00 slår vi upp dörrarna till den tredje nätverksträffen i London på den anrika adressen 235 Regent Street. Denna gång är intresset större än någonsin för vår träff så vi har bytt lokal och höjt nivån på innehållet.

Temat går i “internationell utblick” och vi kommer att få ta del av tankar från representanter från Europa, Sverige och till och med Kina under kvällen.

21.10 Inledning Helena L´Estrade, Rektorsakademien & Ove Lidström Apple
21.20 Cecilia Schedvin om sin nya roll på Rektorsakademien och vad hon hittills sett som omvärldsbevakare med fokus på IT och lärande i skolan.
21.30 Elisabeth Helleström, Commersial Research Executive MTV Networks, Nordic Region. Elisabeth kommer att berätta om trender och attityder till lärande och arbete hos ungdomar ur ett intrnationellt perspektiv.
21.50 En representant för utbildning inom “European Commision”
22.00 Fredrik Svensson Rektorsakademien berättar om Kinesisk utbildning/skola och hur långt man kommit kring införandet av datorer och digital kompetens Kinas utbildningssytem.
22.15 Leo Qi, en Kinesisk ung student ger sin bild av hur unga i Kina tänker kring utbildning, globala jobbmöjligheter och om Kinas vision om att bli världsledande inom kunskapsutveckling
22.30 Fortsatt mingel
23.00 Slut

Förutom spännande information ger vi er också möjligheten att mingla och knyta nya kontakter bland de drygt 350 lärare, skolledarna och politiker som redan anmält sig, innan programmet blivit klart.

Vill du anmäla dig redan nu för att säkra en plats innan hela programmet är spikat ut så går det bra att göra det på Rektorsakademiens hemsida.

No comments: