Tuesday, June 17, 2008

Vårens sista föredrag

I dag är det dags för vårens sista föredrag och det sker i Stockholm för 400 skolledare på China Teatern. Det är skolchefen för grundskolan Håkan Edman som bjudit in samtliga skolledare för att starta igång nya tankar och ideer. Framförallt genom en del projekt som kommer lanseras under förmiddagen i skolförvaltningens regi, projekt som baseras på den vision Stockholm Stad antagit för sin skolverksamhet.

"En skola i världsklass 2030"

Håkan har dessutom bjudit in undertecknad och Michael Treschow (ordf Ericsson m.m) att tala efter hans inledning.

I fredags var jag förresten i Uppsala också och talade inför 120 special- och fritidspedagoger på samma tema, dvs "Bryta mönster". Vi var då på Wiks Slott 2 mil från Uppsala. Wiks slott ligger i en otroligt vacker miljö och slottet känns som hämtad ur en spökhistoria. Att prata framtid, förändring och mönsterbrytande med väggarna fulla av stirrande fogdar och godsherrar är en speciell upplevelse.

No comments: