Tuesday, June 10, 2008

Svensk skolpolitik oroar

Regeringen och oppositionen lyckades härförledes inte med uppgiften att samlas runt en gemensam idébild för svensk skola. Stor oenighet råder mellan skolministern och oppositionspartierna.

Sverige behöver en långsiktig och stabil inriktning för att säkra svensk skolas utveckling av det lärandet vi framgent behöver. I förlängningen är det nämligen just det som avgör Sveriges attraktionskraft i en alltmer globaliserande värld. Det kräver i sin tur en parlamentarisk och väl förankrad skolpolitik som lägger långsiktiga övergripande mål och inriktningar för skolans personal, elever och föräldrar att jobba efter.

"Vi borde sätta mer fokus i debatten på innehåll och lärande i skolan"

Det är i lärmetoderna som engagemang, inspiration, nyfikenhet och motivation skapas. Grundförutsättningar som på många sätt avgör hur mycket vi lär och framförallt vad vi lär. Lärandet är en komplicerad process med såväl skolledare som pedagoger inblandade. Båda dessa grupper behöver lugn och ro för att få effekt av sina insatser, inte tvära kast vart fjärde år.

"Oförmågan att enas politiskt är därför mycket oroande"

Den senaste årens evidensbaserade forskning och diverse statliga utredningar visar tydligt att framgångsrika skolor vilar i ett ledarskap med tydliga visioner och ett konsekvent utvecklande av verksamheten.

"Om vi i debatten fokuserade lite mer på lärande så skulle svensk skolas resultat skjuta i höjden"

:-D

1 comment:

Fred said...

Hear, hear!