Wednesday, May 28, 2008

"Elit", talang och fallenhet

Debatten om elitskolor (Svd 24 maj) tar fart igen och denna gång är det konkreta förslag om förändring. Frågan handlar för en del om sortering och just "elitism" och för andra om att vi verkligen verkligen måste ta till vara de talanger vi har här i vårt land. För de allra flesta handlar det framförallt (hoppas jag) om att skolan förstås skall utgå från varje individs förutsättningar och utefter dessa erbjuda och stimulera lärande. Vårt sätt att organisera oss har alltid varit vårt främsta medel för att nå detta, och mycket lite har hänt sen. Vi tror att vi kan organisera fram lärandet för allas behov, och visst kan det spela roll. Men kanske är det viktigare att se på "hur vi lär" snarare än "var vi lär". Inte för att "varet" är oväsentligt utan för att om man lär på fel sätt så spelar det ju ingen roll var det sker. Elitskolor talas det om nu i debatten. Särskilt gruppindelade elever med bäst förutsättningar för ett särskilt sammanhang. Mer fokus=mer resultat i lärandet? Ja i grunden tror jag det är sant men jag tror inte detta är den mest avgörande frågan för svensk skola om det inte sätts i rätt sammanhang utifrån ett holistiskt perspektiv.

Frågan är å ena sidan komplex och svår men å andra sidan också ganska enkel sett utifrån uppdraget. Det blir dock lätt en balansgång där riskerna är stora att man handlar i politiska ideologiska "mindwars" i stället för att utgå från vad som faktiskt är bäst för lärandet och för vårt välfärdssamhälle som nu sätts på stora prov i en globaliserande värld.

The talent landscape has changed. Talent comes from everywhere…talent works everywhere. We live in a smaller, closer, and more competitive world, as Baby Boomers retire in the U.S., India flourishes due to outsourcing and educational development, and China is a strong new economic force that is advancing at lightning speed.t’s no longer enough to have a “work force”: you need a high-impact Talent Force.
Ur "Talent Force"


Självklart skall vi, tycker jag, ta till vara de talanger som finns hos oss och det handlar i sak att man måste fokusera för att bli världsledande oavsett vad man ägnar sig åt. Sverige måste tänka smartare många andra länder eftersom det ju inte är så många som snackar svenska ute i den stora världen. Vårt urval är helt enkelt begränsande eftersom vi är ett litet land. Men låt oss vara överens om en sak i botten på detta:

"Sverige behöver all talang vi kan skaka fram nu när Kineser och Indier dragit om oss...."


Vi behöver modiga uppfinnare, kreativa matematiker, idérika entreprenörer, nytänkande kulturarbetare, utvecklande lärare, journalister, författare, kreatörer, idékläckare, idrottspersoner m.fl. Vi är beroende av dessa vassa begåvningar med särskilda intressen och förmågor i en alltmer konkurrensutsatt värld.

"Elitism....Elitism....Elitism....
hmmm....vad är det för ord?"


Är det en neutralt ord baserat på logiskt resonerande om vårt framtida kunskapsskapande eller ligger det en läskig, otäck eller orättvis laddning i det? Jag skulle säga att det, hos de allra flesta, ligger laddningar av det senare slaget och därför bör vi kanske inte bruka ordet i sammanhanget "allas lärande".

Slår man på elit i SAOL (Svenska akademiens ordlista) hittar man följande:

urval, de(t) bästa, 'grädda(n)', 'blom­ma(n)' (av en grupp människor l., mindre ofta, föremål); ofta i fråga om soldater.
De mest försig­ komna (av lärjungarma), de s. k. 'eliterna.'

"Kanske bör vi istället kalla det för allas rätt till en individuellt anpassad utbildning?"

Frågan är emotionellt laddad, det märks. Och många jag lyfter frågan med blir engagerade och nästan upphetsade men ofta sitter de fast i gamla mönster, vilket oroar.

Men nu till det viktiga i mitt sätt att se på detta. Om vi nu lämnar idén med att inte ha intagningsprov på teoretiska utbildningar och i stället gallra fram de vassaste matematikerna, kemisterna, biologerna, fysikerna, samhällsvetarna eller språkörade vid sidan av musikerna, handbollsspelarna, snowboardåkarna och allt annat så låt oss för guds skull också satsa mer på de som inte har det så lätt i den alldeles vanliga tradtionella skolan.

"Hos varje individ finns talanger, men det är möjligt att du inte upptäckt dem ännu i detta normativa ickeutstickarland du bor i....ännu..."

Jag tror att vi behöver göra mer än bara organisera om oss för att öka attraktionskraften för Sverige långsiktigt i en globaliserande värld.

:-D

3 comments:

anneMarie Körling said...

Jag håller med. Länkar hit. A-M

Marie said...

Jag kan också bara instämma och även jag länkar hit.

EÅW said...

Idag hittade jag din blogg. Upplyftande!