Thursday, April 24, 2008

Förskolan, skola och företag :-D

I fredags och i onsdags har jag haft förmånen att hålla föredrag för personal från förskolan, dels på Lärarförbundets tidning "Förskolan" under deras årliga konferens och dels i Tjörn för förskollärare.

Förskolan är extremt spännande ur flera viktiga perspektiv. Dels så finns ett förhållningssätt till barnen i den här verksamheten som jag tycker borde sprida sig uppåt i skolsystemet. Skolan har mycket att lära av förskolans sätt att jobba och bygga relationer med barnen, se tex kopplingen till Klass 9As lärare och hur de på många sätt använder sig av knepen som är självklara i förskolan.

Men även ur ett annat spännande perspektiv finns mycket kraft att utnyttja för lärare i förskola och skola, nämligen ur perspektivet kreativitet och idéskapande. I både skola och förskola pratar vi ofta om kreativitet och att vi jobbar med det. Den bild som börjar växa fram hos mig på senare tid är att vi tillåter eleverna att vara kreativa snarare än att vi utvecklar den kreativa förmågan. Jag har hört flera personer tangera detta område den senaste tiden och ju mer jag hör det ju mer ser jag detta mönster. Det är stor skillnad på att tillåta barnen vara kreativa och att verkligen fokuserat utveckla dem till att bli mer kreativa.

Och här finns grymma möjligheter...bara vi tillåter oss att möjlighetisera mera...

För att utveckla barnens kreativa förmåga måste vi naturligtvis först utveckla de vuxnas kreativa förmåga. Kreativitet går att träna sig i och den som tränar mycket utvecklas på samma sätt som när man tex lär sig cykla eller gå. Och man kan på kort tid faktiskt bli en riktig fena på detta med idéskapande.

Det är nu också så att näringslivet är så mycket bättre. Nejdå, inte alls. Tvärt om!

Även i de svenska företagen finns stora svarta hål om man tittar på hur man jobbar idag.

Både arbetssätt och tankesätt är ofta mycket präglade av hur vi gjort tidigare och dessa sätt ligger oftast nära till hands när nya utmaningar kommer till oss.

Men är det någonstans det finns ordentligt med kreativa medarbetare så är det faktiskt inom förskolan. Tänk på vad Härénarna säger i praktiken, det handlar om fantasi. Det är i fantasins yttermark vi hittar de riktigt fina kombinationerna som tillsammans bildar nya konstruktiva idéer. Släpp fram dem och låt andras släppas fram.

No comments: