Wednesday, October 31, 2007

Framgångsrika skolor...YEAH !!!

I förra veckan hade DN en härlig artikelserie om framgångsrika skolor och vad som kännetecknar dem. Reportrarna levererade berättelser som stämmer väl överens med den forskning som genomförts och de utredningar som skolverket gjort, nämligen att hemligheten kring framgångsrika skolor ligger i det sociala klimatet och det visionära målinriktade ledarskapet.
Det sociala klimatet i kombination med en gemensam viljeriktning borgar för trygghet och trygga människor presterar bättre eftersom de blir motiverade (kolla "motivision" i tidigare inlägg). Se här vad Kenneth Karlsson rektor på Östergårdsskolan i Halmstad säger om nyckeln för hur de på hans skola framgångsrikt ändrat färdriktning.

- Vi försöker vara stenhårt fokuserade på att samtliga elever ska bli sedda, att de ska få så mycket hjälp de behöver och att de ska prestera så bra som de kan. Då blir betygen ofta bättre.
DN 24 okt

Det egendomliga är att vi inte verkar ha fattat detta överallt och att det inte är en självklarhet i varje skola, och varje företag också för den delen. Är det någon som så här in på 2000-talet med all forskning i ryggen verkligen på fullt allvar har övertygelsen att otrygga människor lär bäst? Eller att ha fruktansvärt tråkigt eller att inte alls bli sedd ökar betingelserna för lärande?

Nä knappast. Så frågan är alltså mer än bara relevant?

Lite längre in i samma artikel kan man läsa detta och bilden av klimatet på
Östergårdsskolan börjar bli än tydligare:

"Tre entusiastiska lärare i de samhällsorienterande ämnena pratade om hur viktigt det är att alla och då menade de alla elever får uppleva hur det känns att få godkänt på en kurs."
DN 24 okt

:-)

Motivisionera mera


1 comment:

annemarie said...

Hej Fredrik - har haft två dagar på Skolforum... talade om Ipods och hade en lång diskussion med några personer... jag hörde ditt namn... och blev bara så glad... teknikens möjligheter och tillåtelsen att bruka, vara och använda dem... jag är helt såld...ärligt. Skulle vara så roligt att samtala med er... i det ni verkar... Anne-Marie