Sunday, October 14, 2007

Att falla för trycket, lärande och gott gry...

Läste en artikel i Dagens Nyheter idag, som i och för sig är nån dag gammal. Den beskriver delar av socialdemokraternas nya skolpolitik som lämnas från rådsgruppen till partiet. Eftersom jag ger blanka _ _ _ i partipolitik utan hellre ser till förutsättningar på barn och ungdomars lärande skall jag redovisa hur jag tänkte när jag läste.

Det är två saker som jag kan notera:

1. Att man planerar lämna den 9 åriga grundskolan som den ser ut idag
2. Man faller för trycket att närma sig folkpartiets mer repressiva skola

Om man läser förslaget med att lämna 9 åriga obligatoriska skolan till att även omfatta gymnasiet och ett större fokus på måluppfyllnad så känns det friskt. Det signalerar att man tror på idén om att "alla kan", vilket också vår nuvarande läroplan gör. I praktiken betyder det att man också lämnar det klassiska årkursuppflyttandet baserat på ålder i första hand till att ha inse att alla behöver olika tid på sig för att nå målen. Det kan för vissa enligt artikelförfattarnas mening röra sig om ett spann på 11-15 år. Kanske är det iof ett konstigt spann, tre uppåt och ett ned. Jag skulle tro att det finns de elever som helt klart når målen på 8-10 år, bara de stimuleras på rätt sätt.

Hur som helst så finns här en upplyftande och helt klart bärande idé som helt klart tar utgångspunkt i lärandet. En sådan idé skulle öka förväntningar på både skolans personal och elever, vilket skulle kunna beskrivas med ordet "motivision", se tidigare inlägg i denna blogg....

Men sen byts denna positiva idévärld mot ett mindre spännande synsätt, sett ur lärandeperspektivet alltså. Nämligen ett hejdlöst inbäddat flirtande med "den repressiva hårdare tag skolan". Förmodligen tyvärr ren partipolitisk strategi.

Men problemet är att de båda synsätten inte på något sätt hänger samman, och det kanske de inte alltid behöver heller. Men i det här fallet känns det i alla fall mest halvdant och partipolitiskt betingat snarare än en helhjärtad kreativ nytänkande satsning på ökat lärande i skolan. Det ska i artikelförfattarnas nya skola handla om enbart "kunskaper" som är mätbara, fler och längre dagar i skolan, ökad granskning av skolverket. Ord som varna, sanktionera, flytta elever, tvångsförvalta skolor, byta ut skolledare som inte fungerar, kasta ut olämpliga lärare från utbildning, enbart 5 åriga rektorsförordningar och så vidare. De ordens laddning rimmar ganska lite med stimulering av lärandet och tar istället tankarna iväg mot 50 talet. Hade någon listat detta för ett par år sen och frågat vilket parti som föreslagit allt så hade svaret varit folkpartiet. Men var finns ord som:

kreativitet, trygghet, elevinflytande, idéskapande, lek, glädje, inspiration,
motivation, LÄRANDE, pedagogisk metodutveckling, målstyrt ledarskap, uppmuntran, entreprenörskap, uppskattning, empati, ombry, förtroende, utvärdering, feed back, skolutveckling, "livskunskap" eller "livsviktigt" ungdomskultur, identitet, nya medier....?

De positiva orden sett utifrån lärandet blir allt färre för varje år i debatten.

Detta betyder att det är å ena sidan gott gry i sossarnas ideer, men också att vi i Sverige inte längre tycks ha någon tydlig opposition i skolfrågor. Snarare har man fallit för trycket från sina kombatanter. Känns tråkigt om man ser till lärandets utveckling tycker jag....

Läs även Peter Karlsbergs kommentar på sin blogg
Läs också magisterns kommentar på sin blogg

"Elevitera mera"

10 comments:

Magistern said...

Hoppas du förstod att jag inte håller med om allt i debattartikeln, utan just det som handlar om att verkligen fokusera på kunskap och inte tid.

Fredrik Svensson said...

Hey....do I know u ?

anne_marie said...

Sällar mig till dig. Det inre arbetet som vi lärare gör... ska ut och bli synligt. Erkänn era misslyckanden men ta också ansvar skulle jag vilja skriva. Annars blir skolan bärare av allt det trista som skrivs. När jag är ute i skolor ser jag mest strävanden, och ett enormt arbete kring barn och unga. Det gillar jag. Anne-Marie

anne-marie said...

Hej igen... jag har tröttnat på utanförsnacket om skolan... kan vi inte träffas och skriva ihop något innanförskolan... vad vi faktiskt gör och vad vi faktiskt vill.... och sända detta till DN-debatt. Signerat oss. Anne-Marie

Fredrik Svensson said...

ann-marie: Arbetet är redan igång med det, men vi väntar bara på rätt tidpunkt. Inte riktigt läge än ;-)
Du får gärna vara med....

Magistern said...

Yeah, you do.. ;-)

anne_marie said...

Kontakta mig. Jag är absolut med. A-M

anne_marie said...

Jag föreläser om lärarrollen på Skolforum...FÖR läraren och därmed FÖR eleven. A-M

Bengt said...

Nu är nog läge...Mette Fjelkner pressar på regeringen..

annemarie said...

Kontakta mig... A-m