Wednesday, September 12, 2007

Elevers strategier för lärande....

En intressant forskning gjord av etnologen Göran Nygren vid Uppsala Universitet har visat att det skiljer sig mellan tjejer och killars strategier när det gäller hur de uppnår sina lärandemål.

"Doktorand Göran Nygren har studerat framgångsrika elevers strategier: under fem veckor följde han en åttondeklass för att ta reda på vad eleverna själva gjorde som kunde förklara deras skolframgång. Studien visar att resursstarka elever har en positiv klassbaserad självkänsla - men även att tjejerna och killarna hade helt olika strategier för att nå i stort sett samma resultat. Tjejernas skoltid kantades av stress, disciplin och konkurrens, killarnas av nätverkande, avkodning av den dolda läroplanen och vikten av att ha roligt under studietiden."
Skolporten

Det första om att social bakgrund spelar roll är ju ingen nyhet precis men det andra tycker i alla fall jag är intressant. Man kan dock undra lite över vilken roll skolan har i detta, dvs om det bara är i förskolan vi som pedagoger behandlar pojkar och flickor olika?

Min egen erfarenhet är att vuxna i skolan ställer annorlunda krav på tjejer jämfört med killar och att framförallt de "osynliga" förväntningarna ser annorlunda ut i fördelning mellan könen.

Den dolda läroplanen finns kanske i två versioner?

:-)

PS. Dessutom är Göran Nygren släkt med min dotter, fundera på det.... DS.

3 comments:

Sara said...

Jag tror definitivt att vi lärare behandlar tjejer och killar olika. Utan att vi tänker på det, alltså helt omedvetet. Jag vet att jag iallafall kommer på mig själv att göra det ibland...Svårt att undvika, nödvändigt att reflektera över!

För övrigt är hon som skrivit artikeln hos Skolporten en av mina bästa vänner. Så det så.

Tankar om Innovation said...

Jag tror dessutom att eleverna behandlar sina klasskamrater olika på grund av kön, självklart helt omedvetet.

Janis said...

Intressant... Ger mig också en vink om varför sonen och jag så ofta drabbar samman om hur och när man ska göra sitt skolarbete och sina läxor. Min "tjejiga-mammiga" stressade desciplin krockar med hans "kill-iga" mer avspända attityd, som alltså också fungerar... Tack för inlägget - det kanske bidrar till att göra mig till en bättre mor!!