Thursday, August 23, 2007

Sorosh Tavakoli, medierådet, TV och skolans IT-kompetens

Idag fick vi en ytterst intressant genomgång på Medierådets möte. Den handlade om en undersökning av MMS (Mediamätning i Skandinavien) och hette "Rörliga bilder 2007" (här finns en liten sammanfattning). Presentationen levererades av Sorosh Tavakoli som på ett mycket tydligt och bra sätt gav oss det senaste kring bland annat ungdomars mediekonsumtion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökningen i sin helhet är mycket omfattande och innehållsrik och spelar stor roll för bland annat mediebranschens ställningstagande kring saker som tex framtida marknadsföring och annonsering mot specifika målgrupper.

En intressant trend när det gäller TV tittande är tex att tjejer 15-29 ökar sitt TV-tittande märkbart och killar i samma ålder minskar TV tittandet märkbart, till förmån för nedladdade klipp från webben m.m. Tjejers ökande tittande kan ha att göra med att de ser TV-tittandet som en social umgängesform på ett annat sätt än killar men också för att det analoga TV-nätet börjat släckas ned vilket medfört ökat utbud av kanaler i de olika digitalpaket som säljs på marknaden. Fler kanaler mer tittande. Men annars verkar inte TV tittandet generellt sätt öka, sett utifrån hela populationen. Snarare antas att TV-tittande kommer minska successivt och att det kommer att ersätts av andra medieformer.

Några nyckeltal att fundera över kring "rörliga bilder":
  • Tittandet på rörliga bilder är större än någonsin och växande
  • Unga män ersätter en del av sitt TV-tittande med rörliga bilder på nya plattformar
  • Tittaren vill väja, och väljer, alltmer tiden för sitt tittande

Men det finns även andra slutsatser att dra kring undersökningen. Bland annat befäster den det faktum att skillnaderna mellan de födda före 1980 och de födda efter 1980 kommer att öka ett bra tag framöver i takt med att utvecklingen rasar vidare. Skolan hamnar i detta läge i en prekär situation måste snart på allvar ta tag i detta problem. I dagens nummer av tidningen City finns en artikel om just detta att lärare känner sig omåkta när det gäller digital kommunikation. I artikeln (ladda ned den här i pdf-form) uttalar sig en elev om sina lärares brister i kunskap om IT/Nya medier när hon säger:

"Om skärmsläckaren går igång tror vissa lärare att datorn dött..."

Det är inte ett fenomen hos enbart lärare utan det handlar istället om en hel del vuxna födda tidigare än 1980. Det är bara det att det blir extra komplicerat sett utifrån "lärandet" om man betänker att lärare skall guida elever i en högkommunikativ värld utan att själva "veta hur man kommer ut på internet", som en annan elev i artikeln ovan påstår om sina lärare. Nu vet ju jag att det inte gäller alla lärare, men det hjälper ju inte de elever som upplever sin skola som "inte helt up-to-date"...risken är ju att de tappar intresset för lärandet helt tyvärr...

I morgon skall jag hålla föredrag i Karlskrona och skall försöka uppdatera min presentation med de nya rönen, det blir en lång natt.

1 comment:

IT-mamman said...

Bra, ut med ditt budskap för nu är det bråttom! IT-kompetensen måste höjas. Det är inte en fråga om man som lärare vill lära sig mer om datorer eller ej, det är ett måste.