Tuesday, May 23, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 18

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
Lpo94 "Uppdraget"

Den första delen trycker på att skolan skall vara kreativ och att den även skall vara upplagd så att den ger någon form av stimulans av typen "lekfull" och/eller "engagerande".

Den andra delen pekar konkret på att daglig fysisk aktivitet som en del av arbetsmetoderna. Det räcker alltså inte med att inleda dagen med morgongymnastik på gården eller att ta en promenad strax innan lunch. Det skulle däremot kunna innebära att man jobbar utomhus med exempelvis matematik eller fysik och tar hjälp av naturen så att fysisk aktivtet vävs in...så får man frisk luft också. Detta gör man också med framgång på många skolor och de kan också påvisa ökat resultat i lärandet och engagemanget. Frågan är bara varför inte alla skolor tar dessa framgångsprojekt och anpassar dem till egna förutsättningar när de är så framgångsrika?

No comments: